Kattegatforbindelse som en tunnel er ikke en løsning

Kattegatforbindelse som en tunnel er ikke en løsning

Læserbrev: Kattegatforbindelse som en tunnel er ikke en løsning

Der er en del tilhængerne, som mener at en Kattegatforbindelse kan etableres ved en tunnel, man graver bare et hul og så er den forbindelse klaret. Problemet er bare, at i den 60 millioner kroner dyre forundersøgelse er der ikke meget om en tunnel. Der er for eksempel intet om en boret tunnel eller en sænketunnel på land. Der er noget om en sænketunnel fra Røsnæs til Samsø. Her er problemet, at en sænketunnel vil blive ca. 21 meter høj og påvirke saltvandsstrømningen til Østersøen, som er et presset økosystem. Dybe områder af Østersøen er næsten permanent ramt af iltsvind. Bestandene af flere større fiskearter, bl.a. torsk, er gået voldsomt tilbage. Den megen snak om dødt hav omkring Danmark, kan forhåbentlig få politikere til at vise grøn ansvarlighed. De primære miljømæssige udfordringer for løsninger mellem Sjælland og Samsø er Natura 2000- området, som dækker hele Kalundborg Fjord samt spidsen af Røsnæs og Asnæs og er udpeget for en række marine habitatarter, herunder marsvin og spættet sæl.

Forundersøgelserne har ikke udvalgt en sænketunnel fra Asnæs, som en løsning, selvom løsningen til tider nævnes af nogle af fortalerne for forbindelsen. Det skyldes bl.a. den længere strækning på 5 km i forhold til Røsnæs. Samt at hele området på Asnæs er udpeget som kulturarvsareal af national betydning.

Der er også tilhængerne der bagatelliserer forslaget om en højhastighedsbane fra Fjenneslev til Røsnæs eller Asnæs. Den er ellers tydelig beskrevet i Vejdirektoratets rapport på 650 sider fra maj 2022 på side 275, som korridor 2 på Sjælland.

Så er der økonomien, som mange liberale slet ikke forholder sig til. Finansieringsmodellen, som benyttes ved Femern og Øresund, er en statsgarantimodel, som er ulovlig i forhold til EU-traktaten. Godt nok har vi mange penge, men de kan kun bruges en gang. Den danske og svenske stat har erkendt, at Øresundsforbindelsens eksisterende og nye lån skal være på markedsvilkår.  Og således må det også være i forhold til en eventuel Kattegatforbindelse. Det virker som om, at disse liberale er skabskinesere, de går ind for statsstøtte, når det passer Danmark, men ikke når det passer Kina.

Niels Erik Danielsen

Del