Kattegatforbindelse - Nej tak

Kattegatforbindelse - Nej tak

Læserbrev: Kattegatforbindelse - Nej tak

Transportministeriet har lavet en Status vedrørende Kattegat-forbindelsen. Trafikstyrelsen, Sund & Bælt og Vejdirektoratet har udarbejdet et notat om foreløbige resultater af en fast forbindelse over Kattegat. I Status og Notat kan man bl.a. læse: Prisen for en kombineret vej-og baneforbindelse, inkl. Landanlæg vurderes til 110-118 mia. kr. Det er billigst med en hængebro - Samsø-Sjælland via Røsnæs. Det er 3-4 mia. kr. dyrere med en sænketunnel og 8-9 mia. kr. dyrere via Asnæs. (Af en af de første rapporter fra 2008 var Asnæs ca. 15 mia. kr. dyrere end Røsnæs)

En ren vejforbindelse, inkl. Landanlæg koster 60-68 mia. kr. Den billigste vej / jernbaneløsning på Sjælland er jernbane fra Fjenneslev / Ringsted syd om Buerup, nord om Tissø og ud over Røsnæs. ”Ringstedløsningen vurderes at være bedre end Lejreløsningen, når det kommer til natur-, kultur- og miljøforhold, og den giver også lidt bedre togbetjeningsmuligheder og er billigere i anlæg, da det er et kortere nyanlæg.”

Der er i forundersøgelsen ikke undersøgt konkrete muligheder for at grave forbindelsen ned i landskabet ved særligt følsomme områder på land. Dyreste nedgravede løsning vil være en overdækket cut & cover tunnel. Pris 1-2 mia. kr. pr. km, eller 5 - 10 gange mere end en traditionel vej og bane i terræn.

Niels Erik Danielsen

Kommunalbestyrelsesmedlem

Enhedslisten

Del