Kattegatforbindelse Nej Tak

Læserbrev: Kattegatforbindelse Nej Tak

Den seneste rapport om en Kattegat-forbindelse er fra juli 2021. Den fylder over 600 sider og præsentere bl.a. 10 eksempler til korridorer på Sjælland til højhastighedsbane og 4 sporet motorvej.  Fx strækningen Lejre – Røsnæs planlægges med en banestrækning på ca. 68 km lang en ca. 15 km lang motorvej.

To Natura 2000-områder berøres. Der er 75 beskyttede naturområder (§3) og 19 ha fredskov i området. Der er 12 fredede områder og 7 kulturarvsarealer på strækningen. Der ligger 160 boliger og 2 sommerhuse mindre end 100 meter fra bane- og vejanlægget.

902 boliger og 4 sommerhuse har mindre end 400 meter til bane- og vejanlægget og 2.388 boliger og 250 sommerhuse har mindre end 800 meter til bane- og vejanlægget.

Et andet eksempel er strækningen Fjenneslev – Asnæs, med en ca. 54 km lang jernbane og ca. 14 km motorvej. Også her er der to Natura 2000-områder der berøres. Fx N157 som krydses ved Tissø, det anføres i rapporten at en væsentlig påvirkning ikke kan undgås. Der er 56 §3 områder og 93 ha fredskov. Der er 2 fredede områder og 3 kulturarvsarealer i området.

Der er 74 boliger og 1 sommerhus med mindre end 100 meter til bane- og vejanlægget. Der er 423 boliger og 3 sommerhuse med mindre end 400 meter til bane- og vejanlægget. Der er 1.343 boliger og 14 sommerhuse med mindre end 800 meter til bane- og vejanlægget.

Niels Erik Danielsen

Kommunalbestyrelsesmedlem

Enhedslisten

Del