Kattegat - forbindelsen og komitéen 

Kattegat - forbindelsen og komitéen 

Læserbrev: Kattegat - forbindelsen og komitéen 

På kommunalbestyrelsesmødet 30. marts 2022 diskuterede vi, på baggrund af et forslag vi havde stillet, om Kalundborg kommune skal trække sig ud af Kattegatkomitéen. 

Komitéen arbejder entydigt for en Kattegatforbindelse – med en vision om, at “landets store vækst- og videnscentre kædes sammen til én dansk metropol i europæisk målestok” og med paroler som at “det styrker sammenhængskraften i Danmark” og at “erhvervslivet ønsker det”. 

Det er vores opfattelse, med alle de oplysninger der nu er ude med de linjeføringer det peger hen i mod, at det er nu vi som kommunalbestyrelse skal sige fra og melde os ud af Kattegatkomitéen. Det vil sende et tydeligt signal om, at forbindelsen vil have alt for store negative konsekvenser for hele Kalundborg Kommune. 

I Odder byråd er der flertal mod en Kattegat-forbindelse og på Samsø er alle medlemmer af kommunalbestyrelsen imod en Kattegat-forbindelse – begge kommune har taget konsekvenserne og meldt sig ud af Kattegat komitéen. Men altså ikke i Kalundborg – her mener et markant flertal åbenbart fortsat at vi skal sidde og afvente. 

Opbakningen til Kattegatkomiteen i Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelse vil, set udefra ganske givet blive taget til indtægt for, at vi fortsat accepterer en motorvej og en højhastighedsbane der opdeler kommunen og kløver Røsnæs på langs.  

Derfor var onsdag d. 30. marts en slags klarhedens dag i Kalundborg Kommune.

Thomas Malthesen Hiorth (F), Jonas Ghiyati (F) og Niels Erik Danielsen (Ø), kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

 

 

 

Del