Kattegat-forbindelse: Foretræde for Folketingets Transportudvalg

Niels Erik Danielsen (EL.) og Morten Carlsen fra foreningen ”Nej til Kattegat-forbindelsen og Højhastighedstog i Vestsjælland” kom med en lang række argumenter for, hvorfor man fra politisk side bør sige nej til en Kattegat-forbindelse og et højhastighedstog i Vestsjælland.

Kattegat-forbindelse: Foretræde for Folketingets Transportudvalg
Niels Erik Danielsen (Enh.) og Morten Carlsen fra foreningen ”Nej til Kattegat-forbindelsen og Højhastighedstog i Vestsjælland” (th) var tirsdag forbi hos Transportudvalget på Christiansborg. Privatfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Niels Erik Danielsen (EL.) og Morten Carlsen fra foreningen ”Nej til Kattegat-forbindelsen og Højhastighedstog i Vestsjælland” var tirsdag forbi hos Transportudvalget på Christiansborg, hvor de argumenterede for, hvorfor man bør sige nej til en Kattegat-forbindelse.

De to herrer kom med en lang række argumenter for, hvorfor man fra politisk side bør sige nej til en Kattegat-forbindelse og et højhastighedstog i Vestsjælland. Ved foretrædet på Christiansborg var Transportudvalget repræsenteret ved Jens Meilvang (LA), Niels Flemming Hanse (K), Jette Gottlieb (EL.), Peter Juel Jensen (V), Malthe Larsen (S), Thomas Monberg (S) og Kenneth Fredslund Petersen fra (DD).

”Det er uklart for os, hvilken status ”Kommissorium for yderligere undersøgelser af natur-, miljø- og klimakonsekvenser af en fast Kattegatforbindelse”, fra August 2022 med journalnummer 2022-3951 har. Er det vedtaget eller i det hele taget hvilken status dette dokument har?” spurgte Niels Erik Danielsen og Morten Carlsen ved foretrædet.

Ydermere udtalte de: ”Vi synes der foregår noget luskeri og udemokrati når Sund & Bælt i september 2022 udsendte et rådgiverudbud om en rammeaftale om konsulentydelser til 80 mio. kroner. Sund & Bælt har dog trukket udbud tilbage, men kun fordi modstanderforeningerne reagerede.”

Stillede spørgsmålstegn ved kompetencer

Ligeledes stillede de spørgsmål til, om Transportministeriet og udvalget har de kompetencer der skal til for at vurdere komplicerede natur- og miljømæssige forhold ved et så stort et projekt som en eventuel Kattegat-forbindelse.

Niels Erik Danielsen og Morten Carlsen påpegede ydermere, at de er utilfredse med, at Kattegat-komiteen får offentlige midler mens modstanderforeningerne ikke får. 

”Kattegat-komiteen bruger diverse instanser, som fx Sund og Bælt til at udarbejde materiale til fordel for en eventuel Kattegat-forbindelse. Når der ikke er truffet en afgørelse om etablering af en eventuel Kattegat-forbindelse, er det ikke rimeligt, at offentlige instanser arbejder til fordel for etablering af en eventuel Kattegat-forbindelse,” sagde de til Transportudvalget.

Endelig anmodede de om Udvalgets/Transportministerens holdning til de nævnte problematikker.

Del