Kathøjskolens fremtid?

Kathøjskolens fremtid?

Åbent brev – kære politikere

Kathøjskolens fremtid?

Vi ved, at nogen gerne vil bygge nye uddannelser på den grund, som Kathøjskolen ligger på. Vi ved også, at I politikere efter forårets planseminar har bedt administrationen om at regne på, hvilke andre muligheder, der er for placering, - måske på Hvidebækskolen eller Svallerup Skole?

Som tillidsfolk for alle de tre omtalte skoler vil vi opfordre til, at der i disse undersøgelser og beregninger tages højde for fx:

  • de særlige behov, som specialskoler har i forhold til antallet af lokaler og disses størrelse?
  • at der er tale om en broget elevflok med meget forskellige behov? Klasseværelser, grupperum, samtalerum, mulighed for at enkelte elever kan skærmes osv.
  • udearealerne – til bevægelse og udeskole?
  • faglokalerne – både praksislæring og prøvefag skal tilgodeses?
  • at alle eleverne skal transporteres til Hvidebæk – hvad med de sløje busforbindelser dertil?
  • samspillet mellem almendelen på Hvidebækskolen, inklusionscenteret og de to specialskoler – hvordan tænker I, at det skal være? Kan personalet forvente fremover at skulle være med i alle tre skoleformer?
  • forberedelsesrum – og personalerum?

Det er selvfølgelig slet ikke en udtømmende liste over vigtige overvejelser, der skal gøres, før I tager en beslutning, så det ikke bliver en utilstrækkelig hovsa-løsning. For at få et nuanceret billede af området, vil vi kraftigt opfordre jer til at inddrage de medarbejdere, der arbejder professionelt med børnegruppen hver dag så tidligt som muligt.

Vi ser frem til at høre fra jer.

På vegne af

Tillidsrepræsentanterne for BUPL, FOA og DLF på Kathøjskolen, Svallerup Skole og Hvidebækskolen samt fællestillidsrepræsentanterne for BUPL, FOA og DLF i Kalundborg

Lone Varming

Del