Kalundborgmotorvejens 3. etape er en realitet

Tredje etape af motorvejen Kalundborgmotorvejen mellem Knabstrup og Tømmerup ved Kalundborg er nu godkendt.

Kalundborgmotorvejens 3. etape er en realitet
På det seneste møde i forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035, Fremtidens Veje, besluttede partierne at igangsætte Kalundborgmotorvejens 3. etape.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På det seneste møde i forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035, Fremtidens Veje, besluttede partierne at igangsætte Kalundborgmotorvejens 3. etape. Det skriver Transportministeriet på deres hjemmeside torsdag formiddag.

Tredje etape af motorvejen Kalundborgmotorvejen mellem Knabstrup og Tømmerup ved Kalundborg er nu godkendt af forligskredsen bag vejdelen af Infrastrukturplan 2035. Projektet med forskellige til- og fravalg har været i høring, og der er afholdt flere borgermøder.

På baggrund af høring har forligskredsen besluttet at igangsætte projektet med etablering af motorvej mellem Knabstrup og Kalundborg. Det betyder, at den eksisterende motortrafikvej udbygges på strækningen Knabstrup til Viskinge, mens der fra Viskinge til Kalundborg anlægges en ny, firsporet motorvej. Arbejdet skal efter planen begynde i 2024, og den nye vej skal være klar til brug i 2028, står der på Transportministeriets hjemmeside.

”Der har været mange interessenter inde over mht. motorvejen til Kalundborg, og vi har arbejdet for at få overbevist om nødvendigheden af motorvej hele vejen. Vi er meget glade for, at man nu har fundet resten af finansieringen,” siger Marin Damm (V), borgmester i Kalundborg.

Forligskredsen har besluttet en model, der giver motorvejen en hastighedsgrænse på 110 til 130 kilometer i timen. Desuden indeholder projektet blandt andet støjskærme langs strækningen, der går gennem Jyderup, ændring af til- og frakørselsanlæg på strækningen samt en rasteplads mellem Mørkøv og Jyderup.

Investeringer på baggrund af motorvej

"Vi er, i DI transport, meget glade for, at man i forligskredsen er kommet frem til en løsning, der gør det muligt at fastholde planerne om motorvej hele vejen til Kalundborg, som den oprindelige aftale også gav lovning på. Da det blev kendt at projektets økonomiske bevilling var utilstrækkelig, opfordrede DI til at der blev fundet en løsning, som ikke ødelagde helheden. Vi vil derfor rose, at man politisk har fundet en måde at sikre den resterende finansiering. Det er enormt vigtigt, at virksomhederne kan have tillid til, at store og vigtige aftaler på infrastruktur ikke pludseligt aflyses, fordi der undervejs viser sig nye beregninger. Virksomheder og lokalsamfund har allerede investeret massivt på baggrund af udsigterne til en motorvej til Kalundborg," siger branchedirektør i DI Transport, Karsten Lauritzen, og fortsætter: "Man kan ikke undervurdere den betydning det har for erhvervsudviklingen og udvikling af lokalsamfund i hele landet, at virksomhederne kan regne med, at aftaler om infrastruktur holder – også flere år efter, de er vedtaget, så erhvervslivet ikke investerer forgæves. I DI Transport opfordrer vi derfor til, at forligskredsen fremadrettet finder ud, hvordan den forholder sig til nye beregninger, der eventuelt viser en ændret samfundsøkonomisk gevinst."

Den oprindelige økonomiske ramme for motorvejsprojektet er på 2.097,7 millioner kroner (2023-pl). Grundet prisstigninger er rammen dog ikke stor nok til at gennemføre projektet. Derfor har Transportministeriet fundet ekstra midler på i alt 452,4 millioner kroner i den centrale anlægsreserve til den endelige finansiering.

Der fremsættes anlægslov for 3. etape af Kalundborgmotorvejen i starten af næste folketingssamling.

Del