Kalundborg virksomheder bidrager med 4,6 mia. kr. årligt

Dansk Industri (DI) har netop udregnet, hvor meget virksomhederne og deres medarbejdere i hver kommune i 2020 bidrog til dansk velfærd.

Kalundborg virksomheder bidrager med 4,6 mia. kr. årligt Ifølge Dansk Industri bidrager virksomheder i Kalundborg Kommune hvert år med 4,6 mia. kr.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Ifølge Dansk Industri bidrager virksomheder i Kalundborg Kommune hvert år med 4,6 mia. kr. til dansk velfærd.

Kalundborg Kommunes virksomheder har stor betydning for landets skoler, sundhedsvæsen, daginstitutioner, ældrepleje, motorveje og anden velfærd. Ifølge Dansk Industri yder virksomhederne i Kalundborg Kommune et bidrag til dansk velfærd på 4,6 mia. kr. Hvert år.

Dansk Industri (DI) har netop udregnet i kroner og ører, hvor meget virksomhederne og deres medarbejdere i hver kommune i 2020 bidrog til dansk velfærd. Bidraget har DI udregnet som skatter af virksomhedernes lønudbetalinger, overskud og investeringer mv.

”I alle Danmarks kommuner bidrager virksomhederne betragteligt til vores fælles velfærd. Det viser tallene tydeligt. Erhvervslivet leverer grundlaget for Danmarks høje offentlige service. Og samtidig er den infrastruktur, sygepleje, dagpasning, politi, ældrepleje m.m., som det offentlige leverer til - til gengæld helt afgørende for virksomhederne. Det er den gode cirkel, vi har i Danmark, og som er så vigtig for vores succes,” siger underdirektør i DI Morten Granzau Nielsen.

Pengene kunne fx bruges til

Private virksomheder i Kalundborg Kommune skaber 13.000 lokale fuldtidsjob, og virksomhederne skaber sammen med deres medarbejdere skatteindtægter for 4,6 mia. kr. til Danmarks velfærd. For det kan man f.eks. undervise 17.300 elever i folkeskolen, have 3.300 social- og sundhedsmedarbejdere og 1.600 politibetjente ansat og bygge 13 km motorvej. Hvert år.

Danske virksomheder i hele Danmark bidrog med knap 560 mia. kr. til dansk velfærd. For det beløb har man kunnet finansiere hele sundhedsvæsenet i et år hårdt præget af COVID-19, al uddannelse i Danmark, ældreplejen inkl. udgifterne til folkepension og samtlige politiets udgifter. Det svarede til hver anden krone, som det offentlige bruger.

”Tallene for virksomhedernes bidrag til velfærden understreger, hvor vigtigt det er, at virksomhederne får gode forhold. Jo bedre kommunal erhvervsvenlighed, jo mere vækst i virksomhederne, og jo flere penge til velfærd. Derfor er det utrolig vigtigt, at politikerne - både på landsplan og i kommunerne - tænker i gode forhold til virksomhederne, da pengene går til vores alles velfærd,” siger Morten Granzau Nielsen.

Med den fremgang, man ser i dansk økonomi lige nu, forventer DI, at velfærdsbidraget fra virksomhederne vil stige i de kommende år. Mangel på medarbejdere kan dog bremse væksten alvorligt. Danmark har cirka 200.000 skattepligtige virksomheder. Analysen har DI udarbejdet på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistik.

Del