Kalundborg Vandrerhjem: 'Vi er godt i gang'

"vi har været i fuld gang siden overtagelsen sidste år, og nu glæder vi os til at samle vores teams og aktiviteter til september, så vi sammen kan skabe et unikt sted til Liv i bevægelse"

Kalundborg Vandrerhjem: 'Vi er godt i gang'
Det nye værtspar Maja og Thomas Helbo Jensen, der også driver sundhedscenteret FysioCenter Kalundborg, har bl.a. skabt flere hyggekroge og der er kommet flere grønne planter. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Sidste sommer skiftede Kalundborg Vandrerhjem hænder, men der er fortsat fokus på bæredygtighed og på at skabe værdi for mennesker og samfund. Det nye ejerpar vil bidrage aktivt til stærke symbioser indenfor sundhed, kultur og idræt, og er allerede i gang med at samarbejde på tværs. Til september samler FysioCenter Kalundborg og Kalundborg Vandrerhjem alle aktiviteter på vandrerhjemmet.

Det nye værtspar Maja og Thomas Helbo Jensen, der også driver sundhedscenteret FysioCenter Kalundborg, har siden overtagelsen i juli 2023, drevet Kalundborg Vandrerhjem videre med fokus på bæredygtighed, samt en uændret service og kundekreds.

”Mange har spurgt os hvornår vi skal i gang på vandrerhjemmet, hvornår vi flytter FysioCenter Kalundborg, og om det hele mon kan være der” siger Thomas Helbo Jensen, og fortsætter med et smil ”til det kan vi sige, at vi har været i fuld gang siden overtagelsen sidste år, og nu glæder vi os til at samle vores teams og aktiviteter til september, så vi sammen kan skabe et unikt sted til Liv i bevægelse - hvor alle tjekker ud lidt sundere”.

Det hele kan være der

”Og ja, det hele kan være der, når pladsen udnyttes anderledes, og der skabes synergi, så gæster f.eks. kan tilbydes mulighed for adgang til træningscenter, workshops og fysiologiske test, og patienter kan træne udendørs og bagefter nyde en kop kaffe eller sund smoothie i fællesskab med andre” slutter Thomas Helbo Jensen.

”Vi har valgt at prioritere god tid til overgangen, så alle kan følge med. Vi har jo to fantastiske teams med på rejsen, og har brugt tiden på at lytte og lære af hinanden, og sammen begynde renoveringen inde og ude på vandrerhjemmet, og flytteforberedelserne fra Grand”. fortæller Maja Helbo Jensen og tilføjer ”Vi har desuden prioriteret tid til at udbygge vores stærke lokale forankring med flere gode samarbejdsflader til Idrætsforeninger, virksomheder og Kalundborg kommune” 

Stor interesse

Tiden siden overtagelsen er blevet brugt til bl.a. renovering og maling både inde og ude med fokus på at genbruge og restaurere med øje for bæredygtige valg. Eks. er der kommet nye vinduer og døre, hvor der var behov, lamper i naturmaterialer, nye hyggekroge og mange grønne planter i huset, så Maja og Thomas Helbo Jensen har haft nok at se til og glæder sig samtidig over at interessen for Kalundborg Vandrerhjem har været stor fra både borgere og andre aktører i byen.

”Nu glæder vi os til at udfolde alle de samarbejder, der allerede er opstået med lokale ildsjæle - der ligesom os, ønsker at gøre Kalundborg til en by med stærke symbioser indenfor sundhed, kultur og idræt - til gavn for både de der bor her og de der besøger byen” siger Maja Helbo Jensen og fortsætter ”vi håber at alle, der har lyst til at samarbejde, vil fortsætte med at række ud til os”.

Det nye værtspar ser særligt fire langsigtede perspektiver for Kalundborgs nye ”Sundhedshotel”

  • IdrætsCenter, der skal fungere som kraftcenter for idrætslivet med Idrætsklinik, Idrætsskadestue, fysiologisk testcenter og naturtræning. Her vil de understøtte sunde idrætsliv sammen med foreninger, motionister, eliteatleter og forskningsmiljøer.
  • Center for Bæredygtige Arbejdsliv, der skal være inspirator med ergonomiske inspirationsrum, SundhedsTjek, ErgonomiTjek og andre tilbud til at understøtte bæredygtige sundhedsmiljøer på arbejdspladserne i samarbejde med lokale virksomheder og forskningsmiljøer i NFA.
  • Multikulturhus, der både skal facilitere egne kulturoplevelser for lokale borgere, turister og tilflyttere, og øge synergi med Kalundborgs øvrige kulturudbud og rige natur.
  • BevægelsesCenteret, der skal være et aktivt fællesskab for alle generationer, og rumme mange af de specialiserede sundhedsfunktioner der tilbydes i FysioCenter Kalundborg.

”Alle perspektiverne er naturlige forlængelser af de aktiviteter der indtil nu har været i vores sundhedscenter og på vandrerhjemmet” siger Thomas Helbo Jensen og nævner at ”motivationen for overtagelsen af vandrerhjemmet er helt i tråd med den mission vi allerede er på i FysioCenter Kalundborg - hvor sundhed ses som et samspil mellem fysiske, mentale og sociale faktorer”

”Det kan udfoldes endnu bedre i de nye rammer, så både vores tilbud i sundhedscenter og vandrerhjem styrkes” slutter Maja Helbo Jensen.

Så udover masser af nye tiltag på Kalundborg Vandrerhjem vil der stadigvæk være mulighed for, at lokale foreninger og virksomheder kan afholde deres møder, generalforsamlinger, kurser og foredrag. Der vil snart igen tilbydes langbordsspisning, og vandrerhjemmet vil fortsætte med det samme antal senge, så de store idrætsgrupper af eks. cykelryttere også fremover kan afholde deres træningssamlinger i Kalundborg.

Del