Kalundborg Symbiosen

Kalundborg Symbiosen
Læserbrev: Kalundborg Symbiosen

Utroligt at Kalundborg Kommune ikke responderer på den stadigt voksende kritik mod vandindvindingen fra Tissø, som har resulteret i en af landets største vandløbsmiljø- og naturødelæggelser i nyere tid for Natura 2000 området dækkende Nedre Halleby åens 12 kilometers forløb fra Tissø til udløbet Kattegat.

Tidligere et levende og spændende vandløbsområde/strækning med en bred og levende flora og fauna - nu et stort set dødt, gråt og kedeligt vandløb.
Chokerende at læse at Kalundborg Kommune finder vandindvindingen fra Tissø bæredygtigt, som det fremgår af Kalundborg Kommunes hjemmeside, hvor det fremgår at vandindvindingen fra Tissø er en af hjørnestenene i dette projekt.
Dette viser med al tydelighed at kommunens politiske ledelse med Venstre i spidsen ikke aner hvad bæredygtighed indebærer eller snarere helt bevidst har valgt at se bort herfra.
Tim Sørensen, Kysttoften 19, Kalundborg

Del