Kalundborg som uddannelses by – ja, men.

Læserbrev:

Kalundborg som uddannelses by – ja, men….

Ca. hver femte elev opnår et lavere karaktergennemsnit end 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver.

Kalundborg vil – i lighed med mange andre byer - gerne fremstå som uddannelsesby, og det seneste bidrag med etablering af Biomanufacturing Project House kan kun hilses velkommen. Det tætte samspil mellem industriproduktion og produktion af viden vil absolut være et væsentligt aktiv for byen.

Derudover har erhvervsskolen bidraget med etablering af flere grundforløb på erhvervsuddannelserne, så på mange fronter sker der meget positivt i forhold til uddannelse.

På den anden side står det faktum, som også Peter Abildgaard Andersen fra Kalundborg Gymnasium har påpeget, at Kalundborg endnu en gang ligger i toppen, når man ser på andelen af elever, der ikke opnår karakteren 02 ved afgangseksamen i folkeskolen. Region Sjællands ´Uddannelsesanalyse´ viser, at knap hver femte elev ikke får det nødvendige udbytte af folkeskolen som adgangsbillet til en ungdomsuddannelse!

Det er helt utilfredsstillende og direkte beskæmmende, når man gerne vil promovere Kalundborg som uddannelsesby, at Kalundborg Kommune ”ikke har orden i eget hus”.

Borgmesteren giver udtryk for at man skal starte i udskolingen og ifølge den logik er det jo meget forståeligt, at man sløjfer to-lærer ordning i indskolingen, men det bliver det ikke bedre af – tværtimod.

LO Kalundborg vil opfordre til, at man – politikere, skoleledere, lærerkredsen og uddannelsesforskere – nu finder en model for, hvordan man for alvor kan gøre skoledagen attraktiv for flere elever.

Giv skolederne ansvar for at antallet af elever der ikke opnår de nødvendige karakterer er halveret om fem år, og tilfør skolen de nødvendige ressourcer – intet bør være helligt i den bestræbelse.

Det der sker i øjeblikket svarer til at blæse og have mel i munden på samme tid. Og det går som bekendt sjældent godt.

FH/

LO Kalundborg

Poul Erik Christensen

Del