Kalundborg Søfartsmuseum får penge til husleje et år mere

Bethesdakirken er dog blot midlertidig ramme om søfartsmuseet. Kalundborg Søfartsmuseum arbejder på at finde varigt ophold i lokaler tættere på vandet

Kalundborg Søfartsmuseum får penge til husleje et år mere

Af Jens Nielsen

Kultur- og Fritidsudvalget har netop sikret huslejen for Kalundborg Søfartsmuseum det næste år, og Søfartsmuseet får dermed arbejdsro til at finde andre og mere permanente lokaler.

I juni måned i år åbnede Kalundborg Søfartsmuseum deres udstilling i Bethesdakirken i Bethesdagade i Kalundborg. Bygningen var i første omgang lejet for sommeren med støtte fra Kalundborg Kommune, Sømændenes Forbund og Kalundborg Havn.

Bethesdakirken er dog blot midlertidig ramme om søfartsmuseet. Kalundborg Søfartsmuseum arbejder på at finde varigt ophold i lokaler tættere på vandet – gerne i nærheden af Havneparken, hvor folk færdes og gerne sammen med andre maritimt historiske aktiviteter.

Kalundborg Søfartsmuseum har i sommeren 2022 haft mere end 500 besøgende, som har set udstillingen i de lejede lokaler. Museet har ønske om at fortsætte i det nuværende lejemål et år mere og har derfor søgt Kultur- og Fritidsudvalget om kr. 60.000, - til betaling af huslejen det næste år.

Og den ansøgning har udvalget nu nikket ja til. Dermed er museet sikret arbejdsro til mere synlighed samt afsøge mulighederne for et mere permanent sted.

Museet afholder selv udgifter til el og varme.

Del