Kalundborg rangerer lavt hvad angår velstand og velfærd

Undersøgelsen fra Tænketanken CEVEA viser, at Kalundborg rangerer lavt både hvad angår velstand og velfærd.

Kalundborg rangerer lavt hvad angår velstand og velfærd
Tænketanken CEVEA har netop lavet en undersøgelse og udfærdiget en rapport, der hedder ’Det skæve Danmark. Kalundborg ligger nr. 68 på listen over velstand, mens de ligger nummer 72 på listen over velfærd ud af 94 kommuner.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Tænketanken CEVEA har netop lavet en undersøgelse og udfærdiget en rapport, der hedder ’Det skæve Danmark’, som handler om velstand og velfærd i landets kommuner. Undersøgelsen viser, at Kalundborg rangerer lavt både hvad angår velstand og velfærd.

Danmark er blandt de mest lige lande i verden målt på indkomst, men uligheden er stigende, og de geografiske forskelle i borgernes velstand er store. Tænketanken CEVEA har derfor indsamlet data fra blandt andre Danmarks Statistik, lavet en undersøgelse, der er endt med rapporten ’Det skæve Danmark’. Kalundborg ligger nr. 68 på listen over velstand, mens de ligger nummer 72 på listen over velfærd ud af 94 kommuner. Analysen inkluderer 94 ud af landets 98 kommuner. Det skyldes, at der for fire ø-kommuner, Ærø, Samsø, Læse og Fanø, var store huller i data. Kommunen ligger altså lavt på både velfærd og velstand, hvilket er usædvanligt, da de to ting ikke følges ad hos flest af de andre kommuner i landet. Dog ligger fx Slagelse, ligesom Kalundborg, også dårligt på begge parametre.

Rapporten rangerer altså kommunerne i forhold til, hvordan de klarer sig i kategorierne velstand og velfærd. Tænketanken har brugt flere parametre til at rangere kommunerne på ’velstand’ og ’velfærd’, som netop ikke altid følges ad. Velstand måles i undersøgelsen bl.a. på indkomst, formue, antal af jobopslag og andel af borgere uden for arbejdsstyrken i kommunen. Når man måler velfærd, handler det bl.a. om normeringer i daginstitutioner, antallet af uddannede læger, patienter uden en fast praktiserende læge samt tryghed i lokalområdet.

Lægemangel trækker ned

I Kalundborg Kommune har næsten hver fjerde borger ikke adgang til en fast praktiserende læge. Det er bl.a. med til at trække kommunen ned blandt de ni kommuner, der scorer lavest i undersøgelsen for både velstand og velfærd blandt landets kommuner. Kalundborg Kommune har også en lav score på civilsamfund og livskvalitet. Faktisk har samtlige kommuner, der scorer lavt på civilsamfund og livskvalitet, en lav andel medlemmer i idrætsforeninger, mens de har enten lav eller gennemsnitlig score på livskvalitet og tryghed i lokalområdet.

Kalundborg Kommune ligger, sammen med andre kommuner i regionen bl.a. Slagelse, lavt på indkomst og formue, som siger noget om borgernes velstand, og de ligger også dårligt hvad angår fattigdom og ulighed. Kalundborg ligger ligeledes højt på andelen af unge, som hverken er i job eller beskæftigelse. Ydermere er der også mangel på uddannede skolelærere i kommunen.

Fakta om 'Det skæve Danmark'

CEVEA har indsamlet data fra blandt andre Danmarks Statistik. Rapporten rangerer kommunerne i forhold til, hvordan de klarer sig i kategorierne velstand og velfærd.

Velfærdsdimensionen består af tre indeks – børn og unge, ældre og sundhed samt civilsamfund og livskvalitet – og hver af dem består igen af 3-4 indikatorer for hver kommune. I alt er velfærdens danmarkskort altså dannet af 10 indikatorer. Ligeledes består velstandsdimensionen af tre indeks – indkomst og formue, vækst og jobskabelse og fattigdom og ulighed – og hver af dem består igen af 3-4 indikatorer for hver kommune. Igen er velfærdens danmarkskort i alt dannet af 10 indikatorer.

Kilde: CEVEA. Se hele CEVEAs rapport om Det skæve Danmark her https://cevea.dk/analyse/det-skaeve-danmark/

Del