Kalundborg mangler besøgsvenner

Hjælpetjenesten mangler folk, der vil bruge en time eller to om ugen - eller hver 14. dag på, at besøge et ensomt menneske.

Kalundborg mangler besøgsvenner
Hjælpetjenesten mangler frivillige besøgsvenner. Her hele bestyrelsen for Hjælpetjenesten i Kalundborg: Kirsten Grausen (fra ventre), Ingelise Madsen, Alice Jørgensen, Lone Lehmann, Jørgen Rasmussen og Bodil Kristoffersen (Karin Hansen, der er formand, mangler). Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Hjælpetjenesten i Kalundborg består af omkring 100 borgere, hvoraf de ca. 60 er besøgsvenner for ældre, handicappet ensomme borgere. Men Hjælpetjenesten mangler folk, der vil bruge en time eller to om ugen - eller hver 14. dag på, at besøge et ensomt menneske, der har brug for lidt social kontakt.

Mandag formiddag var bestyrtelsen i Hjælpetjenesten samlet i Aktivitetshuset i Munkesøparken i Kalundborg, hvor de har base. De vil gerne fortælle lidt om deres frivillige arbejde, som faktisk har eksisteret i snart 25 år, hvoraf de 15 år har været som en egentlig forening. De mangler nemlig frivillige til at være besøgsvenner for ældre og handicappede, som er ensomme.

”Vi har rigtig mange på venteliste til en besøgsven, og det er virkelig trist at skulle sige, at vi ikke ved, hvornår vi kan hjælpe, fordi vi mangler folk, der har lyst til at være besøgsvenner.

Alle kan blive besøgsvenner. Vi har flest 60 plus, men det betyder ikke, at man ikke kan blive besøgsven, fordi man er yngre,” fortæller flere fra bestyrelsen.

Det går begge veje

Det er vigtigt for bestyrelsen at påpege, at det at være besøgsven også giver en selv noget. Typisk besøger man værten en gang om ugen en time elle to. Drikker en kop kaffe, går eller kører en tur. Handler måske lidt ind sammen, strikker, spiller spil eller ser i fotoalbum.  

”Vi kan hjælpe med små praktiske ting, men vi er ikke hjemmehjælpen. Faktisk handler det mest om det sociale samvær, når man er besøgsven. Men det er vigtigt for os at fortælle, at vi, som besøgsvenner, får meget ud af at besøge de ældre. Det går ikke én vej. Vi har også stor glæde af det. Desværre er der flere ensomme, end man tror. Nogle har måske også familie, men som bor langt væk, eller måske en familie, som man bare ikke ser så meget. Uanset, handler det om det sociale, når man er besøgsven, og det er virkelig et vigtigt stykke socialt arbejde, som Hjælpetjenesten og Ældresagen varetager rundt omkring,” slutter bestyrelsen i Hjælpetjenesten af med at fortælle.

Hvad er Hjælpetjenesten egentlig?

Hjælpetjenesten i Kalundborg dækker Kalundborg området samt den tidligere Hvidebæk Kommune. Både i Høng og Gørlev er Ældresagen i stedet inde over. Hovedformål et for foreningen er, at afhjælpe ensomhedsfølelse hos ældre og handicappede. Det kan fx være ældre på plejehjem eller i private hjem. Det kan også handle om at aflaste en pårørende. Foreningens bestyrelse har månedligt møde i Aktivitetshuset i Munkesøen i Kalundborg, og derudover er der også et festudvalg i foreningen, der tager sig af diverse aktiviteter, som både besøgsvennerne samt borgerne, der modtager besøget, kan deltage i. Der er dog en egenbetaling til aktiviteterne. Derudover er der en gruppe, der hjælper i køkkenet til diverse arrangementer – som også er frivillige.

Ønsker man at blive besøgsven, sidder der to fra Hjælpetjenesten og matcher, i det omfang, det er muligt, besøgsven med den borger, der ønsker en sådanne. Det kan være bade Ældresagen, Ældreplejen, en pårørende eller folk selv, der retter kontakt.

Har man lyst til at vide mere eller mangler information om Hjælpetjenesten, er man velkommen til at kontakte Hjælpetjenesten i Kalundborg på tlf.nr. 41435936 eller formand for bestyrelsen i hjælpetjenesten på tlf.nr. 31434036. Alternativt kan man også se mere på deres hjemmeside på www.hjaelpetjenesten.dk eller skrive til dem på hjaelpetjenesten@ka-net.dk

Del