Kalundborg kommune skyder sig selv i foden

Kalundborg kommune skyder sig selv i foden

Læserbrev: Kalundborg kommune skyder sig selv i foden

Med oplysning om i TV-Kalundborg d. 24. maj 2022, at Kalundborg kommune er i gang med at fjerne jernbanespor til Kalundborg Havn, har kommunen tilsyneladende definitivt besluttet sig for, at havnens store fremtidige potentiale ikke skal udnyttes.

Miljøet og grøn omstilling

Kommunen har sammen med Banedanmark og Vejdirektoratet også derved tilsyneladende besluttet, at der fremover skal ske en stadig større godstransport på landevejene fra industrien på havnen og ikke mindst til/fra containerterminalen på Vesthavnen. Samtidig har kommunen og aftalepartnerne også derved lagt op til, at det med klimaet og CO2-reduktion ikke betyder så meget. Men bidraget til CO2-belastning fra godstransport med jernbane belaster kun miljøet med en brøkdel af CO2-belatningen i forhold til godstransport på landevejene. Belastning fra jernbanen reduceres videre til et minimum, når den besluttede elektrificering er gennemført.

Kalundborg kommune bør have skarpt fokus på den grønne omstilling herunder også at gøre havnen ’grøn’.

Potentiale

Kalundborg havn har et meget stort potentiale til at blive den eneste havn på Sjælland med dybvandshavn med en intermodal terminal, hvor containere fra skib kan omlastes til jernbane for at blive bragt frem til centrale distributionssteder på Sjælland og tilsvarende den modsatte vej.

Samtidig har Trafikministeriet d. 5. maj 2022 fremlagt et notat, der anbefaler opgradering af landevejen Kalundborg-Slagelse til en TEN-T international rute.

Dette harmonerer dårligt med Kalundborg kommunes planer om ikke at fremtidssikre jernbanebetjening af Kalundborg havn.

København som konkurrent

Københavns havn er for øjeblikket i etableringsfase af en ny containerterminal i Københavns Nordhavn.

Men Københavns Nordhavn er ikke en dybvandshavn og det er besluttet, at der ikke skal etableres jernbaneforbindelse til havnen. I København imødeses den øgede containertransport gennem byen med stor bekymring.

Politisk handling og strategi

Så det er nu, der skal handles fra Kalundborg kommune, hvis Kalundborg havn ikke skal ’misse’ det åbne vindue for, at Kalundborg kan blive endnu mere attraktiv for industriudvidelser med øget beskæftigelse og tilflytning til følge.

Kalundborg kommune samt Banedanmark opfordres til at indstille aktiviteterne med fjernelse af godsbanespor og dernæst udarbejde en analyse og strategisk plan for Kalundborg havn og dennes godsbetjening med jernbane for at udnytte havnens og byens potentiale bedst muligt. Når den strategiske plan er udarbejdet og bragt til høring, kan der tages beslutning om havnens og godsbanesporenes fremtid.

Jernbanesporene

En oplagt mulighed vil være at asfaltere hen over skinnerne allerede nu de steder, hvor skinner volder problemer. Det vil afhjælpe problemet på de daglige problemer for cykeltrafikken.

Når godsbanesporene genetableres, findes der på markedet løsninger, der sikrer cyklisters farefri færdsel hen over skinnerne.

Peter Berthelsen

Medlem af bestyrelsen i IDA Rail, et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen, Danmark

Del