Kalundborg Kommune ansætter seks skoleledere

Tanja Kristensen konstitueres som skoleleder på Raklev Skole.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Kabalen med at ansætte en række skoleledere til de ledige stillinger i Kalundborg Kommune er gået op. Der er netop ansat seks skoleledere på seks af kommunens skoler. De fleste tiltræder det nye job mandag den 6. september.

Kr. Helsinge Skole og Børnehus 
Allan Ulrich Thomsen tiltræder som ny leder på Kr. Helsinge skole og børnehus. Første arbejdsdag er mandag den 4. oktober 2021. Han er 54 år og har en baggrund med 22 år som mellemleder og leder inden for primært uddannelsesområdet. Han kommer senest fra en stilling som skoleleder på Trane skole og Børneby i Varde Kommune, der består af tre folkeskoler og dagtilbud på i alt fem matrikler. De seneste fem år har Allan Ulrich Thomsen boet i Vestjylland, og er aktuelt på vej tilbage til Sjælland af familiære årsager. 

Svebølle Skole 
Jarl Sabroe tiltræder som skoleleder på Svebølle Skole. Han er 45 år og bor i Holbæk med Maria Louise. Sammen har de fire børn på henholdsvis 6, 17, 20 og 21 år. Jarl Sabroe har arbejdet med ledelse siden 2008. De seneste fire år som afdelingsleder på Rørby skole og børnehus i Kalundborg Kommune – og derudover har han de seneste to år også været viceskoleleder på Hvidebækskolen, som en del af Hvidebæk/Rørby. Han er uddannet på Holbæk Seminarium i 2001, og har desuden en diplomuddannelse i ledelse. Jarl Sabroe har første arbejdsdag mandag den 6. september på Svebølle skole. 

Hvidebæk/Rørby Skole 
Jimmy Sørensen fra Tømmerup Skole konstitueres som leder af Hvidebækskolen og Landsbyordningen i Rørby. Der har været gennemført en rekrutteringsproces i august med henblik på ansættelse af ny leder af Hvidebækskolen og Rørby Landsbyordning. Et enigt ansættelsesudvalg har efter flere samtaler med potentielle kandidater ønsket at udvide ansøgerfeltet. Derfor er der besluttet en revideret rekrutteringsproces. I den forbindelse konstitueres Jimmy Sørensen som midlertidig leder frem til udgangen af januar 2022. Jimmy er 49 år og har været skoleleder på Tømmerup skole siden 2015. Jimmy Sørensen har første arbejdsdag på Hvidebæk/Rørby mandag den 6. september 2021. 

Tømmerup Skole Mia Korslund Kristiansen konstitueres som skoleleder på Tømmerup skole frem til udgangen af januar 2022. Baggrunden er, at nuværende skoleleder Jimmy Sørensen frem til og med januar 2022 er konstitueret på Hvidebæk/Rørby skole. Mia Korslund Kristiansen har været lærer på Tømmerup Skole i 7 år, og har fungeret som stedfortræder for skolelederen det seneste 1½ år. I tilknytning hertil er Mia Korslund Kristiansen netop påbegyndt en diplomuddannelse i ledelse. Hun kender hverdagen på Tømmerup Skole, og har samtidig været en del af skolens positive udvikling. Hun er 44 år, og har arbejdet som lærer i Kalundborg Kommune i 20 år. Hun bor i Svebølle sammen med sine to piger.  Mia Korslund Kristiansen begynder formelt som konstitueret skoleleder mandag den 6. september. 

Raklev Skole 
Tanja Kristensen konstitueres som skoleleder fra 1. oktober og resten af dette skoleår. Tanja Kristensener 46 år, og har siden 2020 været ansat på Nyrupskolen som afdelingsleder. Hun har det seneste års tid boet i Rørby sammen med sin kæreste. Hun har tre store børn i alderen 14 til 18, som bor på Fyn. Hun kommer med en baggrund som uddannet lærer fra Skårup Seminarium ved Svendborg. Tanja Kristensen har arbejdet i Langelange Kommune siden 2000, hvor hun blev færdiguddannet som lærer. De sidste tre år af sit virke på Langeland var hun blandt andet med til, at starte en skole for unge med vanskeligheder. Derudover er hun aktuelt i gang med sidste del af sin diplomuddannelse i ledelse 

Løve-Ørslev Skole Ian Sebastian Hoar tiltræder som ny skoleleder på Løve-Ørslev Skole. Et enigt ansættelsesudvalg med repræsentanter fra forældre- og medarbejdere i skolebestyrelsen har peget på Ian. Han er 49 år, og bor til dagligt i Køge med sin hustru. Han er far til fire børn. an Sebastian Hoar har de seneste ni år beskæftiget sig med ledelse. Både inden for skoleområdet og som tidligere talentchef i HB Køge. Han er uddannet folkeskolelærer på Haslev Seminarium, og har igennem mange år undervist i primært matematik, idræt, geografi, biologi og fungeret som IT vejleder. Derudover har han i en årrække arbejdet ved DBU samt som elitefodboldtræner. Ian Sebastian Hoar har første arbejdsdag mandag den 6. september.

Del