Kalundborg - I front med faglærte

At have uddannelse lokalt betyder rigtig meget for erhvervslivets muligheder for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, og det har en positiv betydning for bosætningen”, siger borgmester Martin Damm

Kalundborg - I front med faglærte
Malene Grandjean, der er vicedirektør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, arbejder dagligt for, at de unge får øje på de mange lokale uddannelsesmuligheder samt at de træffer et uddannelsesvalg på oplyst baggrund og ikke blot ”følger flokken. Privatfoto

Af Jens Nielsen

På landsplan vælger under 20% af de unge efter 9. og 10. klasse en erhvervsuddannelse. I Kalundborg Kommune ser det imidlertid væsentligt bedre ud, i 2020, 2021 og 2022 var Kalundborg den suverænt bedst præsterende kommune i regionen. 

Kalundborg skiller sig positivt ud. Her vil unge gerne vælge en erhvervsuddannelse, og sådan har det været i en række år. På landsplan vælger under 20% af de unge efter 9. og 10. klasse en erhvervsuddannelse og trods massiv politisk opmærksomhed er det ikke lykkes hen over de seneste 10 år at forbedre denne andel. Tværtimod. I region Sjælland er andelen en smule højere og den har de sidste fem år ligget stabilt mellem 22,3% og 22,5%, men de sjællandske kommuner er meget forskellige.

I de seneste år har Kalundborg været helt i front hvad angår andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse. I 2020, 2021 og 2022 var Kalundborg den suverænt bedst præsterende kommune i regionen med en andel af unge, der valgte en erhvervsuddannelse på henholdsvis 30,5% i 2020 og 2022 samt hele 31,9% i 2021.

Langt de fleste unge fra 9. og 10. klasse har landet over søgt ind på en ungdomsuddannelse og tallene for opstart til august 23 ser også godt ud. I Kalundborg Kommune har hele 30,6% af de unge søgt ind på en erhvervsuddannelse. Det er dog ikke en førsteplads i Regionen, da Faxe har taget et gevaldigt hop op fra 28,4% i 2022 til flotte 31,5% i år.

Malene Grandjean, der er vicedirektør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser med ca. 400 ansatte og knapt 3000 årselever fordelt på syv uddannelsessteder i Kalundborg, Holbæk og Odsherred, arbejder dagligt for, at de unge får øje på de mange lokale uddannelsesmuligheder i de tre kommuner samt at de træffer et uddannelsesvalg på oplyst baggrund og ikke blot ”følger flokken.

I tæt samarbejde med de lokale virksomheder, grundskoler og kommune arbejder vi konstant for at fremme den interessante praksislæring, der gerne skulle få de unge til at se i retning af en erhvervsuddannelse,” fortæller Malene Grandjean. Hun fortæller, at de unge fra Kalundborg Kommune selvfølgelig vælger uddannelse lokalt på både Processkolen og Allikelund Gymnasium, som begge er en del af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Her er der ud over gymnasiale uddannelser også er en række forskellige erhvervsuddannelser.

Men de unge vælger også uddannelse uden for kommunen: ”Når man bor på landet, som vi der bor i Kalundborg Kommune jo gør, så er man typisk ikke så bange for transporttid. Det er noget, man har været vant til hele livet. Det smitter af på de unges valg af uddannelse. Vi kan se, at de unge fra Kalundborg Kommune også fint kan vælge uddannelse i både Slagelse og Holbæk. Og vi kan ikke etablere et uddannelseslandskab, hvor det er muligt at tage alle uddannelser i alle kommuner. Der skal en vis volumen til at fastholde den nødvendige kvalitet,” siger Malene Grandjean.

Hun har som en del af direktionen på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser selv været med til at starte en række nye uddannelser op, heriblandt tømrer og elektriker på Processkolen i Kalundborg.

At have uddannelse lokalt betyder rigtig meget for erhvervslivets muligheder for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, og det har en positiv betydning for bosætningen”, uddyber borgmester Martin Damm (V), der selv igennem en årrække har haft et udpræget fokus på at fremme Kalundborg som uddannelses by. Malene Grandjean uddyber dette: ”Unge der vælger en erhvervsuddannelse, flytter sjældent mere end 15 km væk fra deres uddannelsesområde, og generelt er de fleste mennesker mest villige til at flytte før de runder 30 år. Derfor er et bredt udbud af både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser afgørende for en stabil arbejdsstyrke, en positiv bosætning og en kommune i fremgang.”  

Del