Kalundborg Havn får støtte til at etablere landstrøm

Der har været stor interesse for havnepuljen, og forligsparterne bag aftalen har nu godkendt udmøntningen af sammenlagt 49,5 millioner kroner til 10 projekter.

Kalundborg Havn får støtte til at etablere landstrøm
Trafikstyrelsen, der administrerer Havnepuljen, har givet tilsagt om et tilskud på 6,6 mio. kr. til at etablere et landstrømsanlæg i Kalundborg Havns Østhavn. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Der er millioner på vej til projekter i danske erhvervshavne fra forligspartierne bag Fremtidens Veje under Infrastrukturplan 2035. Kalundborg Havn får støtte til etablering af landstrøm i Kalundborg Havns Østhavn. 

I Infrastrukturplan 2035 blev der aftalt en havnepulje, hvor danske erhvervshavne kunne søge tilskud til op mod 50 procent af projektsummen til for eksempel etablering af kajanlæg, moler, vejinfrastruktur på havnen og eventuel infrastruktur til landstrøm.

Der har været stor interesse for havnepuljen, og forligsparterne bag aftalen har nu godkendt udmøntningen af sammenlagt 49,5 millioner kroner til 10 projekter. I alt 28 projekter havde søgt om tilskud ved ansøgningsfristens udløb, oplyser Transportministeriet.

Kalundborg Havn havde søgt om tilskud til tre projekter, dels en udvidelse af Ny Vesthavn, ombygning af to af havnens Gottwald-kraner fra dieseldrift til eldrift og tilskud til at etablere et landstrømsanlæg i Kalundborg Havns Østhavn til de skibe, som ligger der i længere tid ad gangen.

Trafikstyrelsen, der administrerer Havnepuljen, har givet tilsagt om et tilskud på 6,6 mio. kr. til at etablere et landstrømsanlæg i Kalundborg Havns Østhavn.

For Kalundborg Havn er meddelelsen om tilskud fra Havnepuljen helt ny og derfor har havnedirektør Bent Rasmussen ikke så mange kommentarer på nuværende tidspunkt.

”Vi havde selvfølgelig håbet at få støtte til alle tre projekter, men nu skal vi lige vurdere situationen sammen med bestyrelsen, så vender vi tilbage, både med hensyn til det landstrømsanlæg vi har fået støtte til og dels omkring de to projekter som vi ikke har fået støtte til,” siger Bent Rasmussen.

“Det er meget glædeligt, at den positive udvikling for Kalundborg og havnen fortsætter. Med en kommende Kalundborgmotorvej, med mange nye spændende uddannelser og med udvidelsen af havnen, ligger Kalundborg lunt i svinget, når der skal tiltrækkes virksomheder og skabes nye arbejdspladser.” udtaler Rasmus Horn Langhoff, lokalvalgt socialdemokratisk folketingsmedlem i en pressemeddelelse.

Del