Kalundborg Forsyning åbner Bækken

I samarbejde med Kalundborg Kommune og en lang række interessenter har Kalundborg Forsyning nu afsluttet projektet med at åbne cirka 700 meter af vandløbet Bækken.

Kalundborg Forsyning åbner Bækken
Kalundborg Forsyning har projektet omkring Bækken. Det er det første klimareguleringsprojekt, der er lavet i samarbejde med Kalundborg Kommune.

gitte@tv-kalundborg.dk

I samarbejde med Kalundborg Kommune og en lang række interessenter har Kalundborg Forsyning nu afsluttet projektet med at åbne cirka 700 meter af vandløbet Bækken ved Flinterup. Projektet er et klimareguleringsprojekt, der skal før vandhåndteringen tilbage til naturen.

Kalundborg Forsyning har projektet omkring Bækken. Det er det første klimareguleringsprojekt, der er lavet i samarbejde med Kalundborg Kommune. Derudover har det lokale ålaug, Sportsfiskerne og de berørte lodsejere bidraget positivt til projektet. Det var Kalundborg Forsynings administrerende direktør, Hans-Martin Friis Møller, der fik lov til at tage de sidste spadestik med en gravemaskine, som fik vandet til at løbe i det nyligt udgravede vandløb.

”Dette projekt handler om at give vandhåndteringen tilbage til naturen på en naturlig måde. Det har altid været et vandløb, men det har været rørført under jorden. Nu kommer det til at ligge ude i det åbne, og det vil hjælpe med at modvirke oversvømmelser i området i fremtiden,” fortæller Hans-Martin Friis Møller, og fortsætter: ”Jeg håber ikke, at det er det sidste af den slags projekter, Kalundborg Forsyning skal lave. Projektet er blevet gennemført i et rigtig godt samarbejde mellem kommune, forsyning, lodsejere og interessegrupper. Den slags samarbejde vil vi gerne have mere af, og dette projekt er et godt eksempel på, hvilke udfordringer man kan løse, når man arbejder konstruktivt sammen.”

Projektet er omfattet af den nuværende spildevandsplan for Kalundborg Kommune.

Stødte på en gammel landsby

Under udgravningen af Bækken stødte gravemaskinerne på, hvad der viste sig at være resterne af en forhistorisk landsby. Det viste sig at være et lille hjørne af en større landsby, og der var fra starten af projektet en begrundet mistanke om, at der gemte sig noget under overfladen.

Derfor var Museum Vestsjælland med fra starten af projektet. Hugo Hvid Sørensen var en del af udgravningen og fortalte i den forbindelse, at det primært var skralde- og stolpehuller, de fandt i udgravningen, men at det bestemt ikke var negativt.

”Det lyder måske mærkeligt, men skraldet er i sandhed arkæologens guld, fordi det er i affaldet, vi får oplysninger om den daglige økonomi og dagligdagen på landet dengang,” fortæller Hugo Hvid Sørensen, museumsinspektør hos Museum Vestsjælland.

Museum Vestsjælland fik sikret udgravningen, og da de var færdige, kunne projektet færdiggøres. Der vil dog først foreligge svar på, hvad man fandt under udgravningen om godt et år.

Del