Kalundborg er ikke nogen stor iværksætterkommune

På tværs af landsdele og kommuner er der stor forskel på, hvor mange iværksættere der er. Kalundborg er næsten i bunden af listen, og er således ikke nogen stor iværksætterkommune.

Kalundborg er ikke nogen stor iværksætterkommune
Kalundborg Kommune ligger næsten sidst blandt landets kommuner, hvad angår at være en iværksætterkommune. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Iværksætterlysten har generelt været lav i 2023 på grund af blandt høj beskæftigelse og usikkerhed om økonomien. På tværs af landsdele og kommuner er der stor forskel på, hvor mange iværksættere der er. Kalundborg er næsten i bunden af listen, og er således ikke nogen stor iværksætterkommune.

Kalundborg Kommune ligger næsten sidst blandt landets kommuner, hvad angår at være en iværksætterkommune. Med sine 118 nyetableringer i 2023 og en andel pr 1.000 voksne indbyggere på 2,96 ligger den 7. sidst. Hvorimod Gentofte Kommune, der ligger nr. 1 i 2023, har 11,79 gentofteborgere ud af 1.000, der har fået et CVR-nummer - i alt er 692 selskaber blevet grundlagt i Gentofte i 2023. Det skriver Experian i en pressemeddelelse onsdag.

I 2023, men også generelt over årene, er der et klart billede af, at befolkningen i København og omegn er de mest iværksætterlystne i hele landet, mens udvalgte kommuner i blandt andet Region Syddanmark og Region Sjælland skraber bunden. Det skriver Experian ligeledes i pressemeddelelsen.

Iværksætterlysten på vågeblus i 2023

På landsplan er der skabt 25.411 nye selskaber i løbet af 2023 - det er et fald på cirka fem procent i forhold til 2022.

Vi har de seneste to år set et markant fald i iværksætterlysten på tværs af landet, og det er negativt for dansk økonomi, men også for danskernes hverdag, fordi nye virksomheder er med til at skabe udvikling lokalt og sørge for, at der er en frisør, bager og slagter i byen, forklarer Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian.

Bo Rasmussen mener, at usikkerheden om den økonomiske retning og en høj beskæftigelsesgrad har afholdt flere fra at blive iværksætter: Efter corona-nedlukningen i 2020 så vi et sandt iværksætterboom, og en del af forklaringen skal måske findes i de mange afskedigelser i en del brancher i den første del af corona,” siger han.

Lys forude

Efter et par år med krisesnak og nedgang i aktiviteten i mange dele af økonomien forventer Bo Rasmussen dog, at økonomien "lander blødt" med en lille vækstafmatning, der bliver afløst af et opsving.

Han pointerer blandt andet, at detailsalget er steget i andet halvår af 2023, og samtidig er renterne på vej ned, mens friværdierne er nogenlunde intakte. Sammen med forbedret forbrugertillid giver det tro på, at danskerne kommer til at forbruge mere fremadrettet.

Oversigten som Experian har lavet, er en oversigt over, hvordan alle landets kommuner placerer sig, når det kommer til nyetableringer i 2023. Tallet angiver, hvor mange personer ud af 1.000 voksne indbyggere i kommunen, der har fået et CVR-nummer, samt hvor mange nyetableringer, der har været i 2023. Tallene i opgørelsen dækker over alle selskaber, der får et CVR-nummer og er regnskabspligtige. De vil typisk være af formen A/S eller ApS.

Del