Kalundborg Borgernes By

Læserbrev: Kalundborg Borgernes By.

Nye Borgerlige er et ægte nationalt konservativt parti Landspolitisk, men også lokalpolitisk. Danmark rummer en umistelige natur og kulturarv, der skal bevares og ikke mindst forsvares for kommende generationer.

Den afgående Kommunalbestyrelse har sammen med AP-Pension lagt en plan for byggeri i Kalundborgs Middelalderlige Midtby. Planer der er udarbejdet i det skjulte og uden borgerindflydelse. Planerne berører et af byens Grønne åndehuller Klosterparken, der udover rekreative kvaliteter også formodes at rumme endnu ikke afdækkede historiske spor. Yderligere vil Klostertorvet og arealet omkring Folen, der er den sidste synlige rest af Danehofslottet i Kalundborg indgå. Alle disse historisk tunge arealer har afgående Kommunalbestyrelse afhændet til AP-Pension for 23 millioner kroner.

Nye Borgerlige er selvfølgelig, med den bagvedliggende historiske bevidsthed, ganske klart imod disse skadelige byggeprojekter. Får vi magt som agt bliver så meget som muligt rullet tilbage med det formål at bevare disse områder af Danmarkshistorisk betydning. Esbern Snares Vestborg er fredet og bevaret, men det samme skal gælde for Valdemar Atterdags Østborg.

Den kommunale bygeforetagssomhed er imidlertid ikke begrænset til det beskrevne der er også tiltag andre steder i Kalundborg Midtby. Den afgående Kommunalbestyrelse har fremlagt udkast til Kommuneplan 2021 – 2032. For et Karreeområde i Kalundborg Midtby afgrænset af Lundevej, Hærvigsgade, Vestre Havnevej og Bautrupsvej foreslås opført et Fortætnings Byggeri, der allerede i 1995 hvor planerne første gang dukkede op omfattede 24 boliger. I 1995 blev dette uønskede Borgerfjendske byggeprojekt taget af bordet grundet energiske Borgerprotester. Nye Borgerlige har orienteret sig om stemningen i området og kan konstatere, at holdningen er den samme som i 1995. Byggeprojektet er aldeles uønsket. Nye Borgerlige, der står ubetinget fast på den Grundlovssikrede Ejendomsret, tager fuldt og helt afstand fra dette projekt og andre lignende som berører den private ejendomsret. Hertil kommer, at Kommunen i sin Klimatilpasningsplan karakteriseret området som ”oversvømmelsestruet”. Kommuneplanforslaget er dermed i modstrid med Planloven, der klart pålægger Kommunen at forhindre nybyggeri i oversvømmelsestruede områder. Nye Borgerlige vil målrettet arbejde på en grundig tilretning af det foreliggende udkast til Kommuneplan 2021-2032

Nye borgerlige er kede af og irriteret over at kommunen har brugt ressourcer på alle disse borgere fjendske tiltag, ressourcer der direkte kunne have været brugt på byggesagsbehandling.

Med venlig hilsen

Tonny Voldby Pedersen, Spidskandidat for Nye Borgerlige.  

Del