Kære Martin Damm

Kære Martin Damm

Læserbrev: Kære Martin Damm

Din kommune rummer mange interesser. 

Favner du dem alle? Eller er der habilitetsproblemer når du agerer pro Kattegat Forbindelsen i Kattegat Komiteen?

Københavns Lufthavn, Holbæk Kommune og Århus Universitet er trådt ud af komiteen. Odders Borgmester er ude på grund af habilitets problemer er agerer nu kun som observatør. 

Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler ved ikke om han er med. Således er du den sidste brokommune borgmester der arbejder aktivt FOR en Kattegatforbindelse. 

Det er for offentligt kendt, at der er brugt 60 Mio kroner på COWI forundersøgelsen af Kattegatforbindelse og der offentliggjort 650 sider i januar 2022. Den færdige rapport vil ministeren fremlægge indenfor de næste par uger. 

I februar 2022 udstedtes et notat fra transport ministeriet der favoriserer udvalgte linjeføringer og meget tydeligt angiver hvilken retning og konsekvenser projektet har, nu og her. 

Notatet har været i nyhederne på store danske medier. Der peges entydigt på Korridor 2 til Højhastighedsbanen: Fjenneslev- Røsnæs/Asnæs gennem Tissø, Tågerup, Kongsted, Buerup, Jørløse, Rørby ,Kærby Tømmerup, Spangsbro. Osv. 

I februar 2022 udstedtes et notat fra transport ministeriet der favoriserer forskellige linjeføringer og meget tydeligt angiver hvilken retning og konsekvenser projektet har nu og her. 

Dette materiale må Kattegat komitéens medlemmer forventeligt have sat sig grundigt ind i, da rigtig mange af kommunens borgere og erhverv vil berøres af støjgener fra både byggeri og drift og deres fremtid mht. bolig, sommerhuse og økonomi osv vil blive sat på spil. Hvilket fremgår af rapportens offentliggjorte stykker. 

Hvilket grundlag fører til at du afviser at partierne i byrådet skal melde selvstændig støtte ud med henvisning til manglende materiale? 

Hvorledes er dit bidrag til Kattegat kommissionen et bidrag til alle DINE borgeres forskellige interesser og er borgernes skattekroner betalt til dit virke i denne sag, som flere og flere er imod, upartisk eller inhabil? 

Kattegatforbindelsen ER:

  • Et anlægsarbejde hvor der, som nævnt,  på nuværende tidspunkt foreligger 650 sider evidens for både skadevirkninger og positive effekter. 
  • Estimeret til at koste 116 milliarder kroner men som erfaringen siger med al sandsynlighed vil overskrides med 30 procent. Altså 150 Mia.
  • Estimeret til at udlede 3 Mio tons CO2. Femern Forbindelsens VVM redegørelse anslog 3 Mio tons og er halv så lang. Derfor er 3 mio. meget lavt sat og vil overskrides. Kattegat formentlig vil udlede noget der ligner 6 mio tons CO2 og ved den provokerede trafikstigning vil medføre langt højere CO2 udledning på sigt.
  • Et byggeri hvis brug er anslået til at rumme 46% fritids kørsel og IKKE pendling. ALTSÅ HALVDELEN
  • Et byggeri der vil skære din kommune midt over og medføre uoprettelige konsekvenser for natur og miljø nær Åmose og Tissø, Røsnæs, Asnæs. Foruden Boligområder i Kalundborg.

Vil du være den næste til at være stærk og modig på din kommunes vegne og melde et klart nej ud?

Eller i det mindste lade partierne i byrådet på ny, tage stilling til Kattegat forbindelsen, nu hvor den er dokumenteret ikke er bæredygtig hverken i anlæg eller i drift? Jf. f.eks. Mogens Fosgeraus artikel i Jyllandsposten den 4. Marts.

At du afviser en ny stillingtagen i byrådet baseret på nuværende rapporter får mig og flere af dine trofaste støtter til at tænke to ting. 

1. Martin Damm er en borgmester der ikke kærer sig om sine borgere, der bor på strækningerne hvor lyntog og motorvej etableres, vel at mærke dem som bor her og betaler skat. Men vægter udefra kommende firmaers interesser og investeringer højere. En medvirken i Komiteen hjælper til at med ødelægge Fredet Natur, Vildt og en del af dine egne berørte borgeres BOLIG ØKONOMISKE situationer, der i de næste 15 år der vil være meget usikre og decideret ødelagt i manges tilfælde. 

Dertil kommer at turismen omkring dels Åmosen og Tissø og Røsnæs, og Birkegårdens Haver vil lide et alvorligt knæk. 

2. Martin Damm er en borgmester der er meldt ind  komiteen på et område som han simpelthen ikke har sat sig ind i og derfor ikke kender fakta omkring. Derved frakender du dig dybere kritisk stillingtagen, til både anlægsfasen og driften. Dette angår både motorvej og højhastighedsbane som skærer Kalundborg kommune midt over. 

Jeg har en række spørgsmål til Dig:

Er en 700 meter lang dalbro i beton som føres rundt om Tissø en god idé?

Hvad mener du om en mulig 12 meter høj Støjmur foran en af Kalundborg kommunes største turistattraktion, Birkegårdens Haver med 41.000 årlige gæster og hvis permahave du selv har indviet? 

Skal Røsnæs Flækkes af Motorvej eller ej?

Skal Asnæs Ødelægges af Motorvej?

Er du borgmesteren der forsøgte at redde din egen kommunes turisme, Danmarks Naturkanon perle, Røsnæs? Eller Halvøen med de mange fortidsminder Asnæs, Birkegårdens Haver. 

Martin Damm, favner kommunen og din deltagelse alles interesser og har I søgt at informere de berørte borgere om at deres huse vil miste voldsom meget værdi allerede når en eventuel VVM redegørelse sættes i gang om et år eller måske allerede til sommer?

Jacob Falk, medlem af Foreningen Nej til Lyntog og Kattegatforbindelse Igennem Vestsjælland. 

Del