Projekt skal sikre Kærby å mod oversvømmelse

Nu inviteres borgerne til tre forskellige formidlingsture hvor nysgerrige og interesserede kan høre mere om de løsninger man kan tage i brug. 

Projekt skal sikre Kærby å mod oversvømmelse
Illustration Kalundborg Forsyning

Af Jens Nielsen

Kalundborg Forsyning skal i gang med et klimatilpasningsprojekt der skal sikre området omkring Kærby å mod oversvømmelse, skabe mere natur og sikre fremtidig byudvikling. Nu inviteres borgerne til tre forskellige formidlingsture hvor nysgerrige og interesseret borgere kan høre mere om de løsninger man kan tage i brug.

Kalundborg Forsyning skal i gang med et klimatilpasningsprojekt der skal sikre området omkring Kærby å mod oversvømmelse, skabe mere natur og sikre fremtidig byudvikling. Nu inviteres borgerne til tre forskellige formidlingsture hvor nysgerrige og interesseret borgere kan høre mere om de løsninger man kan tage i brug. 

Kalundborg står overfor omfattende forandringer med en større byudvikling, som sammen med kommende klimaforandringer medfører øget vandtilstrømning til Kærby Å.

”Det betyder at risikoen for oversvømmelser langs åen er stigende og vi er derfor nødt til at se på mulige løsningsforslag, hvis bygninger langes åen ikke skal oversvømmes i fremtiden. Der er behov for at se på nye vandløsninger, så byen både kan rumme nuværende og fremtidige udviklingsbehov samtidigt med at der skabes bedre levevilkår for mennesker og natur,” fortæller Emma Gandrup Nielsen, projektassistent hos Kalundborg Forsyning.

I området omkring Kærby Å er byudvidelsen i gang og det er nødvendigt at overfladevandet ledes til åen, da det er den eneste mulighed for at komme af med vandet. Kærby Å oplever i dag problemer med at aflede vandet til havet da åen kun har et lille fald. Samtidigt er der udfordringer med stigende grundvand og havspejlsstigninger.

Kalundborg Forsyning arbejder sammen med Kalundborg Kommune om et projekt, hvor der bliver set på behovet for nye løsninger og muligheder. Projektområdet strækker sig fra Kærby enge til åens udløb i havnen.

Lad os samarbejde

Kalundborg Forsyning inviterer til formidlingsture hvor nysgerrige og interesseret borgere kan høre mere om de løsninger man kan tage i brug, og hvor Forsyningen kan få mulighed for at få gode inputs til projektet.

”Vi ønsker at involvere og inddrage berørte borgere og virksomheder i projektet. Ved hjælp af samskabelse er det vores overbevisning, at vi finder den bedste løsning på byens udfordringer. Derfor vil der løbende afholdes møder angående projektet samt sparringsture i landskabet. Forsyningen vil sætte pris på henvendelse i den forbindelse, hvis man sidder inde med viden, der har betydning for projekters udformning,” fortæller Emma Gandrup Nielsen.

Kom og vær med når der afholdes de første formidlingsture langs Kærby Å!

Turene har til formål at introducere borgerne for de klimatilpasningsløsninger man kan tage i brug i området. Din viden og inputs er vigtig for Forsyningen, som håber at du har lyst til at deltage.

Nedennævnte tre ture tilbydes på nuværende tidspunkt.

Havnen

D.15/5 kl.15-16.30

D.16/5 kl.15-16.30

Rute længde 1,5 km Mødested: Dokhavnsvej 15

Kærby Å

D.1/6 kl.15-17.00

D.2/6 kl.15-17.00

Rute længde: 2,5 km

Mødested: Bag Gl. Hovvej 102, jordvej ved pumpestation

Rørmosen

D.19/6 kl.15-16.30

D.20/6 kl.15-16.30

Rute længde: 2,5 km

Mødested: Rendsborgparken 40

Der kræves ikke tilmelding til møderne, bare mød op.

Del