Kærby Å er nu blevet et paradis for havørreder

Fredag formiddag var medlemmer af Kalundborg Sportsfiskerforening mødt op ved Kærby Å for lige at rette de sidste skjulesten til og dermed erklære det omfattende projekt for færdigt.

Kærby Å er nu blevet et paradis for havørreder
Lodsejere, Kalundborg Kommune og ikke mindst Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, har i fællesskab skabt nye og bedre forhold for havørreder i Kærby Å. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

40 helt nye gydebanker i Kærby Å vil fremover give helt nye gydemuligheder for havørreder. Fredag blev det store projekt officielt indviet.

Lodsejere, Kalundborg Kommune og ikke mindst Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, har i fællesskab skabt nye og bedre forhold for havørreder i Kærby Å.

Der er tale om en strækning på godt en kilometer af Kærby Å omkring Ærtevangen i Kærby, hvor der er etableret to sandfang og hele 40 gydepladser med såkaldte skjulesten som giver optimale forhold for ørreder, der svømmer op i åen for at formere sig. Hver gydebank er ca. ni meter lang.

Fredag formiddag var medlemmer af Kalundborg Sportsfiskerforening mødt op ved Kærby Å for lige at rette de sidste skjulesten til og dermed erklære det omfattende projekt for færdigt.

”Vi lystfiskere har jo fået øje på Kærby Å for en del år siden, fordi pludselig var der gydende havørreder, og vi ville gerne lave et projekt med gydebanker, Kalundborg Kommune skulle også lave et projekt da åen var udpeget i vandplanerne, så på den måde er det perfekt at kommunen har lavet det meste af arbejdet, og i øvrigt så er lodsejerne meget positivt stemt og har bakket op hele vejen igennem,” fortæller Rune Hylby, ’bandeleder’ i Den sjællandske Grusbande, og fortsætter,

”Det gode samarbejde mellem de frivillige, grusbanden og ikke mindst folkene hos Kalundborg Kommune, er en af årsagerne til at vi nu trænger rigtigt igennem. Vi kan snakke med lodsejere, kommunen ved hvordan verden skal se ud og så kan vi stille med en række frivillige, det har vi gjort mange gange og vi kan bl.a. se i Tranemosegrøften hvor vi lavede projekt sidste år, der er nu fire gange så mange ørreder og god økologisk tilstand, så samarbejdet er meget vigtigt, vi får lavet tingene og det bliver gjort ordentligt.”

Projektet i Kærby Å er iøvrigt støttet med økonomiske midler fra Miljøstyrelsen.

Del