Kæmpe renovering og ombygning af Kalundborg Station

DSB har i 2023 fået udarbejdet en minimasterplan for Kalundborg Station og stationsområdet, der foreslår projektet opdelt i to faser. Samlet pris 57 mio. kr.

Kæmpe renovering og ombygning af Kalundborg Station
Sådan forestiller DSB sig, at Kalundborg Station skal se ud efter en renovering. Det betyder bl.a. at bygningen mellem selve stationsbygningen og det gamle pakhus skal rives ned. Her set fra Jernbanegade. Illustration DSB

Af Jens Nielsen

Der er afsat 57 mio. kr. til forbedringer og forskønnelse af Kalundborg Station. Arbejdet udføres i 2025-2026. 

Kalundborg Station og Holbæk Station skal være trygge, grønne og emme af liv. Og det skal hjælpes på vej af midler fra puljen til netop at skabe tryggere og mere attraktive stationer i hele Danmark. Det har forligskredsen bag Infrastrukturforliget besluttet. 

I 2023 blev det besluttet, at der skal bruges midler fra puljen til at renovere Kalundborg Station. Fire stationsbygninger og pladsen mellem stationsbygningen og perronerne skal totalistandsættes for at skabe en pænere station, hvor borgere og pendlere kan føle sig trygge og godt forbundet med lokalområdet. 

”Jeg er virkelig glad for, at der nu er kommet endnu flere penge til at give Kalundborg Station en gennemgribende renovering. Det trænger stationen til, og det trænger folk i Kalundborg også til. Det er vigtigt for sammenhængskraften og udviklingen af byen, at stationen er indbydende og pæn, for det gør, at det også giver mening at bygge flere boliger eller åbne erhverv omkring stationen,” siger Rasmus Horn Langhoff (S), der er lokalt folketingsmedlem fra Nordvestsjælland. 

DSB har i 2023 fået udarbejdet en minimasterplan for Kalundborg Station og stationsområdet, der foreslår projektet opdelt i to faser:

Fase 1

Det anbefales at fjerne bygningsdele, som lukker, begrænser og mørklægger stationsområdet, herunder mellembygningen mellem stationsbygningen og pakhuset. Derved vil der være mulighed for at etablere en ny forplads i Jernbanegade og – i direkte tilknytning til denne – en forbindelsesakse langs stationsbygningen, så alle de passagerrelaterede funktioner forbindes i en ny, overskuelig stationsplads med god tilgængelighed, faciliteter og opholdsmuligheder.

Generelt foreslås øget begrønning af hele området i form af bede og træer ved den nye stationsplads, forarealet mod vest og affaldshåndteringsmuligheder.

Fase 2

omfatter hovedsageligt modernisering/renovering af stationsbygningens facader og tag, udskiftning af vinduer og døre, installationer (varme, ventilation og el) og øvrig aptering hertil solafskærmningsmuligheder.

Sidste år blev der afsat 20 mio. kr. til projektet på Kalundborg Station, men en nylig revurdering har resulteret i, at projektet nu har 57,6 mio. kr. at gøre godt med. Derudover ønsker Kalundborg Kommune at forskønne byområdet omkring stationen, så Kalundborg Station forhåbentlig bliver en attraktiv station. Det forventes, at projektet udføres i 2025-2026. 

Del