Kæmpe ønske om mere kultur-liv i Kalundborg kommune

Kæmpe ønske om mere kultur-liv i Kalundborg kommune

Læserbrev: Kæmpe ønske om mere kultur-liv i Kalundborg kommune

Med al den debat der nu er rejst omkring manglende kultur i Kalundborg kommune, må jeg desværre også sige, vi kunne gøre det bedre.

Nu har jeg siddet i kulturudvalget igennem mange år. (9,5 år)

Igennem alle år har jeg rejst problematikken, omkring et lavt budget til Kalundborg kulturudvikling.

De fleste penge er på forhånd afsat til drift af kommunale haller, idræts områder, svømmehal mm. Vi har så en lille kultur kasse, som der søges flittigt til.

Retfærdigvis har vi aldrig tidligere, som i nuværende kommunal bestyrelse afsat så meget, som vi nu har.

Her skal nævnes blot nogle af nye planlagte kultur udviklingsområder i Kalundborg:

I støbeskeen er Munkesøen løbebane, mulighed for teatersal i Kalundborg hallen, Gørlev svømmehal, Høng springcenter og havnepark området.

Vi har også igennem flere år givet til kulturoplevelser, men åbenbart fortsat ikke synligt nok er bl.a. liv i forsamlingshusene, bibliotekets mange alsidige tilbud med musik, udflugter, foredrag og børneoplevelser.

Fugledegård og Museet har også spændende tilbud til børn og voksne.

Se blot månedens kultur plakat eller gå på kulturnat, hvor alle kan læse om de varierede tilbud.

Desværre bruges de ikke nok.

Havneparken er i en fortsat udvikling med både vand oplevelser og en fremtid med et levende kulturhus.

Tanken om husets indretning har været planlagt i flere år, efter samtale med frivillige og foreninger.

Tanken er netop at fylde huset med aktiviteter og liv for alle aldre og købt til dette formål.

Storskærmens succes ønsker jeg igen bliver en realitet.

Vi kan ikke få de mange dejlige oplevelser på stor skærm frem, ved at have overladt det til de frivillige.

For der sker ikke længere de oplevelser ved havne parken, som da vi havde afsat en koordinator, til at sikre at alt fungerede.

Det er efter min opfattelse en nødvendighed at have en tovholder på denne opgave, så det igen bliver fælleskab og liv her.

Det Maritime Værksted er også i udvikling og interessant, men kan ikke være i kulturhuset sammen med de andre planlagte aktiviteter.

Det ville være utrolig godt, at der kan findes en plads i nærheden af havnen og gerne sammen med øvrige søfarts aktiviteter.

Ærgrer mig over, at vi ikke kan anvise en anden plads idet havneområdet er fyldt med containere, som efter min forespørgsel ikke ser ud til at kunne flyttes.

Jeg forstår stadig ikke, at de ikke kan komme over på vesthavnen, som jeg troede skulle være en erhvervs- og container havn?

Det er ikke et smukt syn at se på de mange containere nær bymiljøet.

Jeg ville ønske, at Maritimt værksted gik i dialog med søfartsmuseet og andre og udviklede et projekt i fælleskab.

Er der ikke plads på selve havneområdet, så se på Schultz ‘ s bygning, som rummer både lokaler til udstillingsrum og en hal som kunne anvendes til båd byggeri og udstillings lokaler.

Og som vil blive ledig.

Når jeg ser på min fødeby Sønderborg, så har de fået en kanon understøttelse til udvikling af kulturlivet af erhvervslivet.

Vi kunne ønske, at det samme skete her, så folk ikke kun får tilbud om masser af uddannelser, men også oplever et rigt kulturliv, som kommunen desværre ikke har nok økonomi til.

I vores kommune er vi selvfølgelig fortsat nødt til at prioritere det nødvendigste og det er hjælpen til skoler og de svageste på socialområdet.

Hvordan kommer vi videre, hvis vi fortsat peger fingre af hinanden og ikke understøtter hinanden i forhold til et rigt kulturliv?

Aase Due

Lærkevej 17, Reersø

Kommunalbestyrelsesmedlem (S)

Del