Kæmpe fjernkøleanlæg til industrien så småt sat i gang

På pladsen ud mod havnen skal opføres flere store bygninger og der skal bores to rør under jorden fra Kalundborg Havn og helt ind på Novo sitet, rør som er hele 2 meter i diameter.

Kæmpe fjernkøleanlæg til industrien så småt sat i gang
På den store plads bag Kalundborg Forsyning på Dokhavnsvej i Kalundborg er der lige nu gang i flere store entreprenørmaskiner, bl.a. er en såkaldt rambuk ved at banke beton- og jernpæle ned i jorden. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Tilbage i efteråret 2022 offentliggjorde Kalundborg Forsyning, Novo Nordisk og Novozymes planer om at investere 1.4 mia. kr. i et nyt fjernkølingssystem i Kalundborg. Nu er det store projekt så småt sat i gang.

På den store plads bag Kalundborg Forsyning på Dokhavnsvej i Kalundborg er der lige nu gang i flere store entreprenørmaskiner, bl.a. er en såkaldt rambuk ved at banke beton- og jernpæle ned i jorden.

Det er den første spæde start på et kæmpe fjernkølingsprojekt som Kalundborg Forsyning og Novo Nordisk er gået sammen om at opføre.

På pladsen ud mod havnen skal opføres flere store bygninger og der skal bores to rør under jorden fra Kalundborg Havn og helt ind på Novo sitet, rør som er hele 2 meter i diameter, så her er der tale om et meget stort projekt.

”Det som sker lige nu er, at man er i gang med at etablere byggepladsen, der skal laves skur by og så en man gået i gang med at lave en form for prøvepilotering hvor der rammes en række pæle ned for at udføre nogle test inden de mange pæle som bygningerne skal bygges på for alvor rammes ned i jorden,” fortæller William Ejsing, kommunikations- og pressemedarbejder hos Kalundborg Forsyning.

Hele området ud mod havnen bag Kalundborg Forsyning hegnes ind med byggepladshegn og inden længe vil der også blive sat et stort byggeskilt op med information om hvad der bygges og hvem der bygger.

Kalundborg Forsyning oplyser, at der vil blive stor aktivitet i området med lastbiler og at naboerne informeres løbende om hvad der sker.

Det nye fjernkølingssystem vil have tilstrækkelig kølekapacitet til alle nuværende fabrikker samt dem, der i øjeblikket er ved at blive etableret på Novo Nordisks og Novozymes' fælles produktionssite i Kalundborg. 

I dag leveres køling via individuelle køletårne, der er forbundet til de enkelte fabrikker, og som udnytter overfladevand fra den nærliggende Tissø. I det nye fjernkølingssystem bliver kølingen genereret af koldt havvand fra den lokale havn, der møder kølevand i et lukket kredsløb. Kredsløbet med kølevand forbindes på sigt til alle fabrikkerne på siten. Når det nye fjernkølesystem er fuldt indfaset, vil det overflødiggøre eksisterende køletårne og eliminere brugen af overfladevand fra Tissø til køleformål på siten, har Novo Nordisk og Novozymes tidligere oplyst.

Kalundborg Forsynings ambition for fremtiden er, at den overskudsvarme, der opsamles i vandet, der returneres fra fjernkølingssystemet, kan udnyttes til at producere fjernvarme. I stedet for at sende det direkte tilbage til havnebassinet, kan det først passere gennem varmepumper og bruges på fjernvarmenettet.

Del