Jomfru Priva, en trofast husholderske 

Hendes historie, der aldrig tidligere er blevet fortalt, fandt Villadsen så interessant, at hun har fået et særligt kapitel i hans beretning.

Jomfru Priva, en trofast husholderske 
Under sit omfattende arbejde med at afdække historien om Det grå Rådhus, blev Anders Villadsen opmærksom på jomfru Priva. Foto: Jens Nielsen

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Som en sidegevinst i arbejdet med at kortlægge historien bag Det grå Rådhus, stødte Anders Villadsen på jomfru Priva.

Under sit omfattende arbejde med at afdække historien om Det grå Rådhus, blev Anders Villadsen opmærksom på jomfru Priva.

Hendes historie, der aldrig tidligere er blevet fortalt, fandt Villadsen så interessant, at hun har fået et særligt kapitel i hans beretning.

Anna Elisabeth Priva blev døbt den 12. august 1761 i Vor Frue Sogn i Odense.

I Kalundborg folketælling 1801 er hun opført som tjenestepige hos den ugifte købmand Christian Vorndran.

I 1834-tællingen er hun anført som pensionist, og hun holder en tjenestepige. I Rigsarkivet er bevaret to kontrabøger, der viser jomfru Privas indkøb af dagligvarer hos købmand Hesselberg i Skibbrogade, og det ser ud til, hun har levet ret godt. I hvert fald har hun købt både kandis, kirsebær, puddersukker, chokolade, snustobak og vin, fremgår det af kontrabogen, hvori købmanden noterede de varer, som kunderne købte.

Fri bolig og penge

Frøken Priva har betydning for rådhuset, for kommunalbestyrelsen ønskede at opføre det i Slotsvænget. Den grund, kommunalbestyrelsen havde udset sig, var en ubebygget del af matrikel nr. 42, som tidligere ejedes af den ugifte og barnløse købmand Vorndran. Han var død i 1812, og nu ejedes grunden af hans arving, enken Caroline Lund. Det var imidlertid sådan, at jomfru Priva var begunstiget i købmand Vorndrans testamente idet ”hun var tillagt fri og ubehindret Boepæl, Brug og afbenyttelse” af matr. nr. 42 hele hendes levetid.” Jomfru Priva døde i 1842, 80 år, hvorefter ejendommen kunne frigøres til salg.

Hun blev betænkt som belønning for troskab og omhyggelighed, og købmanden testamenterede hende også en årlig indtægt på 400 rigsbankdaler, foruden 100 rigsbankdaler, som hun var forsikret på livstid gennem den Kongelige Garanterede Almindelige Forsørgelsesanstalt i København.

Matr. nr. 42 omfattede foruden Slotsvænget også det areal, hvor Håndværksmestrenes Fribolig på Torvet nu ligger.

Her lå købmand Vordrans flerlængede gård, kaldet Slotsgården, og her boede jomfru Priva. Hun drev i mange år gården og den tilhørende have, der blev kaldt Jomfru Privas Have, og den skal have været kendt for sin skønhed.

Kendt og respekteret

De kilder, Villadsen har læst, efterlader det indtryk, at jomfru Priva var en kendt og respekteret person i Kalundborg. Hun havde orden i sagerne og styrede Slotsgården med sikker hånd.

Anders Villadsen ville ønske, kan kunne fortælle mere om jomfru Privas liv som husholderske/tjenestepige for købmand Christian Vorndran og som kvindelig borger i Kalundborg, men det har ikke været muligt at finde flere informationer end dem, han har nedfældet.

Usle forhold i det gamle rådhus førte til opførelsen af et nyt

Del