Ja tak til ny skov i Sæby

Ja tak til ny skov i Sæby

Læserbrev: Ja tak til ny skov i Sæby

Teknik og Miljøudvalget har netop godkendt etableringen af ny skov i Sæby, hvilket er meget glædeligt.

Vi er i den grad i underskud med kommunale skove i Kalundborg kommune, så hver en ha ny skov modtages med glæde.

Skove er en vigtig del af både klimaløsningen og biodiversitetskrisen. Træer optager CO2 gennem bladene, træer er med til at beskytte vores drikkevand, skoven huser og er levested for mange insekter, fugle, dyr og planter - at færdes i skoven er afstressende for mennesker - træer er faktisk klodens lunger, så vi kan ånde og trække vejret.

At skoven så er så  bynær og dermed vil komme rigtig mange borgere til gode uden, at man skal ud og køre for at komme en tur i skoven er et ekstra stort plus. At arealet også omfatter en mindre sø og dermed et kommende lysåbent areal til ophold er bare et plus mere.

På møde i Det Grønne Dialogforum med Teknik og Miljøudvalget i maj måned lovede politikerne, at kommunen ikke skulle drive skovdrift på området, og at skoven ikke skulle plantes som en indtægtskilde for kommunen, men som et led i imødegåelse af klimaudfordringerne, så det vil vi i DN holde politikerne fast på.

Skov afkaster ligesom f.eks. fortidsminder en beskyttelseslinje. Skovbyggelinjen skal sikre det frie udsyn til skoven. Opførelse af småbygninger i tilknytning til eksisterende ejendomme i byzone berøres som udgangspunkt ikke, så DN har ingen betænkeligheder ved den bynære placering af skoven.

Så stort tillykke til Sæby og tak til Klimafonden for den økonomiske mulighed for anlæggelse af skoven samt kommunen for velviljen til udlæggelse af ny offentlig skov på det kommunale areal i Sæby. DN kan kun opfordre politikerne til at få udlagt meget mere skov på kommunale arealer rundt omkring i kommunen til glæde for borgerne, klimaet og naturen.

Susanne Ladefoged

formand for Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg kommune

Del