Inviterer til informationsmøde om ny cykelsti

Repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget, kommunens tekniske administration og kommunens tekniske rådgiver vil være til stede på mødet.

Inviterer til informationsmøde om ny cykelsti

Af Jens Nielsen

Kalundborg inviterer til informationsmøde om ny cykelsti den 26. januar 2023 kl. 17 på Firhøjskolen, Kirkemosevej 10, 4591 Føllenslev 

Kalundborg Kommune inviterer til informationsmøde for alle interesserede, vedrørende den kommende cykelstiforbindelse mellem Havnsø og Føllenslev. Det foregår den 26. januar 2023 kl. 17-19 på Firhøjskolen i Aulaen, Kirkemosevej 10, 4591 Føllenslev.

Ved udgangen af 2022 fik Kalundborg Kommune udarbejdet et færdigt skitseprojekt over cykelstiforbindelsen, som Kalundborg Kommune gerne vil præsentere for interesserede. På mødet vil Kalundborg Kommune medtage tegningsmateriale og tidsplaner, og desuden vil man præsentere fremtidige aktiviteter.

Repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget, kommunens tekniske administration og kommunens tekniske rådgiver vil være til stede på mødet.

For at deltage i informationsmødet skal man tilmelde sig via følgende mailadresse alrs@kalundborg.dksenest den 20. januar 2023. Man bedes oplyse deltagerantal af hensyn til forberedelserne.

Projektbeskrivelse

Der skal anlægges en dobbeltrettet cykelsti i det åbne land mellem byskiltene. Grundlæggende skal cykelstien være beliggende på den vestlige side af Havnsøvej, med en afstand til vejen på 3-5 meter (enkelte steder kan afstanden blive større eller mindre). Der vil i forbindelse med cykelstien blive anlagt sikre krydsningspunkter ved cykelstiens start- og slutpunkter, nær byzonetavlerne i henholdsvis Havnsø og Føllenslev. Desuden arbejdes der på at etablere belyste krydsninger, hvor cykelstien skal passere Græsmarkvej og Parallelvej.

Status

I december 2022 blev skitseprojektet for cykelstiforbindelsen godkendt af Teknik- og Miljøudvalget. Med denne godkendelse har Teknik- og Miljøudvalget godkendt de overordnede linjer for projektet og dermed igangsat detailprojektet. Et detailprojekt tager afsæt i at detaljere de allerede udarbejdede skitser og at indhente myndighedstilladelser for at kunne realisere projektet. Det er også her, at det bliver opgjort, præcis hvilke arealer kommunen skal opkøbe. 

I uge 2 og 3 i 2023 vil der langs linjeføring blive lavet geotekniske undersøgelser. Her undersøges den geologiske sammensætning, jordens styrke og dens vandgennemtrængningsevne.

Del