Investerer 300 mio. kr. i nyt elnet

Der er et behov for at etablere nye transformerstationer i samarbejde med Energinet. Derudover skal penge bruges på at nedgrave mere end 40 kilometer 50 kV kabler. 

Investerer 300 mio. kr. i nyt elnet
Efterspørgslen på effekt stiger kraftigt i takt med at der bygges mere og mere industri i Kalundborg. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen 

I Kalundborg har man succes med at tiltrække flere af landets store produktionsvirksomheder, der dog samtidig stiller store krav til det lokale elnet, hvor efterspørgslen på effekt stiger kraftigt. Derfor investerer Cerius nu et trecifret millionbeløb i nye transformerstationer og kabler.

De kommende ti år vil effektbehovet i Kalundborg og omegn ifølge elnetselskabet Cerius stige fra cirka 130 til 400 MVA, hvorfor selskabet nu foretager en investering på 300 millioner kroner, som skal fremtidssikre elnettet, oplyser Cerius i en pressemeddelelse.

Behovet for investeringen, der er den største enkeltstående investering i Cerius’ historie, er i høj grad båret frem af de industirtunge virksomheder i erhvervspartnerskabet Kalundborg Symbiose, som blandt andet består af Novo Nordisk, Chr. Hansen, Ørsted og Novozymes, der vækster, ligesom virksomhederne som så mange virksomheder i stigende grad elektrificeres i den grønne omstillings navn. 

For at imødekomme den rejse har Cerius konkret set et behov for at etablere nye transformerstationer i samarbejde med Energinet, der ligeledes investerer i udvidelserne. Derudover skal penge bruges på at nedgrave mere end 40 kilometer 50 kV kabler. 

Et bidrag, som Jens Fossar Madsen, direktør i Cerius, er stolt af at kunne bidrage med, ligesom han gerne vil kvittere for »det gode samarbejde med både Kalundborg Symbiose, virksomhederne og kommunen, som alle har bidraget til den gode dialog og en samlet afklaring af behovet.«

De 300 millioner kroner er i det store hele dog en dråbe i havet, da Cerius sammen med søsterselskabet Radius frem mod 2030 har planer om at investere mellem 12 og 14 milliarder kroner i at optimere elnettet i den østlige del af landet. 

-Det er nødvendigt for at modernisere det eksisterende elnet, og sikre, at vi også har et stærkt elnet i fremtiden. Vi oplever lige nu langt flere tilslutninger end tidligere. Det handler både om elproduktion via solcelleanlæg og vindmøller, men også øgede krav fra forbrugere i form af tilslutninger af virksomheder, fjernvarmeværker samt private ladebokse til elbiler og varmepumper, forklarer direktøren. 

I flere tilfælde er det er dog ikke muligt at tilslutte de nye kunder, før infrastrukturen har fået en kærlig overhaling. 

-Det understreger behovet for at inddrage os hurtigt i processen, når der er udsigt til større by- og erhvervsudvikling, så vi kan bygge samtidigt med kunderne, slår Jens Fossar Madsen fast.

Fundament for erhvervseventyret

I Kalundborg Symbiose er der stor tilfredshed med investeringen, da den ifølge Jesper Haugaard, der er næstformand i Kalundborg Symbiose og vice president for produktion i Novozymes, er ’med til at skabe fundamentet for, at virksomhederne i Kalundborg Symbiose kan indfri deres potentiale’ med henvisning til virksomhedsklyngens ambition om at sikre synergier mellem virksomhederne og bidrage til den grønne omstilling.

Ligesådan er der tilfredshed at spore på kommunekontoret, hvor borgmester Martin Damm (V) glæder sig over investeringen.

-I Kalundborg Kommune er vi utrolig glade for, at Cerius nu udbygger elnettet i kommunen. Det er til glæde for både borgere og erhverv, og samtidig sikrer investeringen, at der er kapacitet nok i elnettet til, at vi kan tiltrække endnu flere spændende virksomheder til området. I den grønne omstilling spiller elnettet en central rolle, og med Cerius’ investering kommer Kalundborg nu til at stå endnu stærkere, siger borgmesteren. 

Del