Investerer 1.4 mia. kr.: Industriens overskudsvarme bliver til fjernvarme

Overskudsvarme fra industrien i Kalundborg skal forsyne både Kalundborg og Holbæk med fjernvarme.

Investerer 1.4 mia. kr.: Industriens overskudsvarme bliver til fjernvarme
Illustration: Kalundborg Symbiose

Af Jens Nielsen

Overskudsvarme fra køling af industriproduktion i Kalundborg skal i fremtiden omdannes til bæredygtig fjernvarme. Der generes nok overskudsvarme fra industrien til potentielt at opvarme mere end 40.000 husstande. Nu investeres der 1,4 mia. kr. et nyt fjernkølingssystem i Kalundborg, som skal forsyne Kalundborg og Holbæk med fjernvarme.

Kalundborg Forsyning, Novo Nordisk og Novozymes har netop offentliggjort planer om at investere 1.4 mia. kr. i et nyt fjernkølingssystem i Kalundborg. Det nye fjernkølingssystem vil have tilstrækkelig kølekapacitet til alle nuværende fabrikker samt dem, der i øjeblikket er ved at blive etableret på Novo Nordisks og Novozymes' fælles produktionssite i Kalundborg. Det skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse mandag morgen.

Opførelsen af fjernkølingsanlægget starter i andet kvartal af 2023 og forventes at være fuldt operationelt i andet kvartal af 2025.

Fra fjernkøling til fjernvarme

Michael Hallgren, produktionsdirektør, Novo Nordisk Manufacturing Kalundborg og bestyrelsesformand i Kalundborg Symbiose, forklarer: "Vores igangværende produktionsudvidelser i Kalundborg, hvor Novo Nordisk investerer 18 mia. kr. i opførelse af fire nye produktionsfaciliteter og udvidelse af tre eksisterende faciliteter, betyder, at vi er nødt til at øge kølekapaciteten. I stedet for at kopiere vores nuværende setup med individuelle køletårne, der forsyner individuelle fabrikker, har vi identificeret en mere bæredygtig løsning".

En kritisk forsyning

"Køling er afgørende vigtig for produktionen hos både Novo Nordisk og Novozymes", forklarer Jesper Haugaard, næstformand i Kalundborg Symbiose og vice president med ansvar for Novozymes' produktion. "I dag leveres køling via individuelle køletårne, der er forbundet til de enkelte fabrikker, og som udnytter overfladevand fra den nærliggende Tissø. I det nye fjernkølingssystem bliver kølingen genereret af koldt havvand fra den lokale havn, der møder kølevand i et lukket kredsløb. Kredsløbet med kølevand forbindes på sigt til alle fabrikkerne på siten. Når det nye fjernkølesystem er fuldt indfaset, vil det overflødiggøre eksisterende køletårne og eliminere brugen af overfladevand fra Tissø til køleformål på siten".

Mangeårig ambition om at udnytte overskudsvarme

Hans Martin Friis Møller, adm. direktør i Kalundborg Forsyning, siger: "At levere fjernkøling til den lokale industri er en naturlig udvikling for os som etableret leverandør af kritiske forsyninger indenfor vand, energi og spildevand. I Kalundborg Forsyning har vi en mangeårig tradition for at levere cirkulære og bæredygtige forsyningsløsninger i samarbejde med vores lokale partnere. Fjernkølesystemet, som efter vores bedste overbevisning bliver det største industrielle fjernkølingsanlæg i Europa, er et godt eksempel på dette. Og det er et naturligt næste skridt for os at undersøge, hvordan vi kan udnytte overskudsvarmen fra det nye fjernkølingssystem til produktion af fjernvarme".

Ifølge Michael Hallgren rummer netop overskudsvarmen i returvandet i kølesystemet et stort potentiale som en bæredygtig kilde til fjernvarme: "Vores ambition for fremtiden er, at den overskudsvarme, der opsamles i vandet, der returneres fra fjernkølingssystemet, kan udnyttes til at producere fjernvarme. I stedet for at sende det tilbage til havnebassinet, kan det passere gennem varmepumper og bruges på fjernvarmenettet. Når fjernkølesystemet er fuldt indfaset og i drift, vil der være overskudsvarme nok til rådighed til potentielt at erstatte naturgas i Holbæk og varme Kalundborg op med den rette infrastruktur på plads", siger han og uddyber: "I Kalundborg Symbiose har det længe været en ambition at udnytte overskudsvarmen fra den lokale industri til opvarmning af husstande i Nordvestsjælland. Etableringen af det nye fjernvarmesystem i Kalundborg er et vigtigt første skridt i at opsamle en del af den overskudsvarme, der er til rådighed, så den er klar til distribution på fjernvarmenettet”.

Michael Hallgren konkluderer: “Kalundborg Symbiose er dedikeret til at realisere projektet så hurtigt som muligt, ikke mindst set i lyset af den nuværende energikrise. Vi håber, at relevante myndigheder og beslutningstagere vil supportere realiseringen af projektet, der kan bidrage til at reducere den danske afhængighed af gas.”

Del