Invester i vores børn.

Læserbrev: Invester i vores børn

I lørdags var der bamsedemonstrationer i hele landet. Forældre kræver minimumsnormeringer nu! Det er der alle mulige gode grunde til at indføre, så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre. 

Så lad os gøre det med det samme her i Kalundborg. Der er budgetforhandlinger lige om lidt, skal vi ikke investere i vores børns trivsel og udvikling nu? Vi skal ikke vente på, at pengene kommer drypvist fra Folketinget. Lad os tage det store skridt, og gøre noget på forkant, der vil gavne os alle!

I foråret blev det tydeligt under genåbningen af daginstitutionerne efter Corona, at børn trives og udvikler sig bedst, når der er nok kompetente voksne omkring dem. Voksne, der vel at mærke, har tid til at tage sig af børnene. Det vidste vi nok godt i forvejen. Forskning viser, at det har en positiv effekt for børn at gå i dagtilbud. Det har en positiv effekt på det antal år, de senere uddanner sig og det har effekt på børnenes fremtidige beskæftigelse og løn. Det kræver at dagtilbuddene har en høj kvalitet – så lad os give det til børnene og til os alle. En høj kvalitet i vores daginstitutioner, der giver vores børn den bedst mulige ballast til at klare sig godt i livet.

I Kalundborg kommune har vi mange udsatte børn og unge – der er et stort behov for at sætte ind tidligt. Det siger vi også selv i vores arbejdsmarkedsstrategi og i vores børne- og ungepolitik. Her står, at vi skal sikre børn og unges læring og trivsel, så vores børn og unge får flere muligheder i valg af ungdomsuddannelse og senere selvforsørgelse. Hvis vi skal leve op til vores egne strategier og politikker og give børn den bedst mulige start på livet, vil det være en start, at prioritere minimumnormeringer allerede i budgettet 2021.

Tina Beck-Nilsson, borgmesterkandidat Socialdemokratiet

Del