Invester i børnene.

Læserbrev:

Invester i børnene.

Regeringen og dens støttepartier prioriterer børnene og har bevilget velfærdskroner til kommunerne for at forbedre normeringerne i daginstitutioner og skoler. Kalundborg Kommune forventer at modtage ca. 5,37 mio. kr. i årene 2021 – 2023 til normeringer i daginstitutionerne samt over 10 mio. kr. i 2024. Hvilket er positivt da minimumsnormeringer ikke er det Kalundborg kommune har satset på. Pt. mangler vi ca. 15 mio. kr. for at leve op til kravene om minimumsnormeringer.

Fra 2024 er der lovkrav om, at der skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Dette for at sikre tidlig indsats og børn en god start i livet. Investering i børn er investering i fremtiden.

Niels Erik Danielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Del