Intet fyrtårn til Kalundborg

Gruppens medlemmer har været aktive i adskillige år. Nu forlader de arbejdet.

Intet fyrtårn til Kalundborg
Samtlige medlemmer af Kulturhusgruppen har besluttet, at de forlader arbejdet med at fremme kulturhusprojektet i Havneparken. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Samtlige medlemmer af Kulturhusgruppen har besluttet, at de forlader arbejdet med at fremme kulturhusprojektet i Havneparken. Det skriver de på gruppens Facebookside. De skriver ydermere, at de hen over sommeren og efteråret har vurderet mulighederne for, at få indflydelse på, at ændre de planer, Kalundborg Kommune "så langsomt" arbejder ud fra.

Gruppens udgangspunkt har hele tiden været, at det nuværende projekt er for uambitiøst i størrelsen, som af flere tilmed har fået betegnelsen "nyt forsamlingshus". Gruppen kan heller ikke se, at der overhovedet er igangsat initiativer til, at ledsage projektet med en kulturel retning og plan. Gruppen har også noteret sig, at kommunens politikere i enighed ikke prioriterer et kulturhus højere end, at afsætte penge i budgettet til ombygning af Kalundborg Hallernes faciliteter til eksempelvis teateropsætninger.

”Vi har vurderet, at vi ikke har overskud til, at skabe alt det her. Det bliver for meget op ad bakke, og der er alt for meget lagt over på os. Så vil vi hellere trække stikket nu,” fortæller Per-Henrik Goosmann fra den nu nedlagte kulturhusgruppe.

Intet fyrtårn til Kalundborg

Gruppens medlemmer har været aktive i adskillige år for at fremme ideen om, at placere et kulturelt fyrtårn i Kalundborg. Men det, de ser i dag, er ikke et fyrtårn - hverken i størrelse eller i kulturelle ambitioner.

”Det er blevet decimeret til en pdf-fil med angivelser af kvadratmeter ledsaget af standardiserede tegninger og grafik og efterfølgende politisk gymnastik. Det er med andre ord ikke noget, gruppens nu fratrådte medlemmer ønsker at fremme, og de siger pænt farvel med tak til alle dem, der har støttet gruppen og bidraget. Skulle der sidde nogle og sige, "det vil vi da gerne prøve kræfter med", giver vi gerne bolden videre og undlader derfor, at sparke den ud på marken,” skriver de.

På deres Facebookside skriver gruppen endvidere: ”Et andet sted i budgetforliget er der afsat betydeligt beløb til yderligere udbygning af idrætslivet, og dermed synliggjort sin lavere prioritering af kulturhuset. Gruppen har forud for sin beslutning været i dialog med en række professionelle aktører inden for kulturlivet med stor erfaring fra kulturhusprojekter og -drift. Forelagt de planer, kommunen arbejder ud fra, er det samstemmende vurderet, at der er behov for en væsentlig opskalering for, at kunne rumme teater, dans, musik, udstillinger, konferencer og andre opsætninger, når man samtidig ønsker at drive et bibliotek med borgerservice. Endelig har vi bidt mærke i, at der fra flere sider er stærke ønsker om, at anvende bygningerne til andre formål end kultur,” skriver de bl.a. på Facebooksiden.

Gruppen bestod af Minna Skytte, Kirsten Noe, Irene Wiborg, Brian Sønder Andersen, Wouter Slooten, Carl Trock, Hermann Hansen og Per-Henrik Goosmann.

Del