Inspektionsskibe tæt på fragtskib med russisk last i Kalundborg Fjord

Fragtskibet Defender ligger nu på femte uge i Kalundborg Fjord. To af Søværnets inspektionsskibe har været forbi, men det er tilsyneladende helt tilfældigt.

Inspektionsskibe tæt på fragtskib med russisk last i Kalundborg Fjord
I fem uger har fragtskibet Defender ligget for anker i Kalundborg Fjord med en russisk last ombord efter at have været grundstødt. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

I fem uger har fragtskibet Defender ligget for anker i Kalundborg Fjord med en russisk last ombord efter at have været grundstødt. To af Søværnets inspektionsskibe har været forbi, men det er tilsyneladende helt tilfældigt.

Den 18. juli gik fragtskibet Defender, som sejler under Guinea-Bissaus flag, på grund omkring klokken 6.30 om morgenen på Sjællands Rev Fyr, ca. 5 km. ud for Sjællands Odde. Det græsk ejede fragtskib Defender var på vej fra Sankt Petersborg i Rusland til Sibenik i Kroatien med en last af aluminium, da grundstødningen skete.

Skibet stod så fast, at der skulle gå en uge, før det lykkedes at få det trukket fri. Efterfølgende blev Defender slæbt til Kalundborg Fjord af bjærgningsfartøjerne ’Dian Kingdom’ og ’DBB Asterix’. Fragtskibet Defender ligger nu på femte uge fortsat i Kalundborg Fjord, og mandag aften var Søværnets inspektionsskib F357 Thetis forbi i Kalundborg Fjord. Kilder har oplyst, at de satte deres rib båd i vandet og sejlede rundt om Defender i omkring en halv time inden F357 Thetis sejlede videre.

Tirsdag aften ankom inspektionsskibet F571 Ejnar Mikkelsen til Kalundborg Fjord hvor det har ankret op få hundrede meter fra Defender. Inspektionsskibet er sejlet videre onsdag omkring kl. 11, men de to inspektionsskibes besøg i Kalundborg Fjord har ifølge Forsvarskommandoen intet med Defender at gøre.

”Defender er frigivet af myndighederne for længe siden, og det er en tilfældighed, at Thetis og Ejnar Mikkelsen har været forbi. Det er ikke fordi, de holder øje med Defender, så det er helt op til rederiet, hvor længe Defender skal ligge i Kalundborg Fjord,” fortæller Søren Lindhardt, presseofficer i Forsvarskommandoen.

Problemer med betaling for bjærgningen

Grunden til at Defender nu på femte uge ligger i Kalundborg Fjord, skyldes problemer med betaling for bjærgningen af skibet efter grundstødningen den 18. juli.

”Vi har været i kontakt med rederen, og her er svaret, ’skibet kan sejle hvert øjeblik, men vi er endnu ikke enige om betalingen for bjærgningen’. Normalt er der en helt klar aftale om, hvad det koster at lave sådan et job, men jeg er ikke informeret om hvad problemet bunder i,” fortæller direktør Gustav Jakobsen fra Schultz Shipping A/S, og fortsætter: ”Vi er ikke agent for Defender, men det er vi for det græske bjærgningsselskab, og de har ikke fået deres penge, derfor sejler skibet ingen steder. Det er nemlig sådan, at hvis skibet anløber en vestlig havn, vil bjærgningsselskabet kunne arrestere både lasten og skibet. Det ville man også gøre, hvis det fx anløb Kalundborg Havn, og det er grunden til, at Defender ikke er sejlet endnu.”

Hvor længe Defender skal blive liggende i Kalundborg Fjord afhænger altså af, hvornår rederen og bjærgningsselskabet bliver enige om betalingen.

Del