Ingen ny bosætningsstrategi.

Læserbrev:

Ingen ny bosætningsstrategi

Martin Damm, DF, De Radikale og Socialdemokratiet ønskede ikke på juni kommunalbestyrelsesmødet at diskutere om vi skal have en ny bosætningsstrategi. Enhedslistens forslag om at iværksætte en proces for en ny bosætningsstrategi ville de nævnte partier ikke være med til. Martin Damm syntes ellers det var et godt forslag, men mente at det havde vi talt om på planseminar.

Et planseminar der primært bestod i lange oplæg fra kommunens øverste embedsmænd og slet ingen plan. Grunden til at vi skal have en ny Bosætningsstrategi er at vi mister borgere. Det kan vi forhåbentlig rette op på med en ny Bosætningsstrategi der fremhæver at vi får gode normeringer i daginstitutioner, gode skoler, samt flere alemnyttige boliger.

Niels Erik Danielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Del