Indvier nyt ungerum

Skolens elevråd søgte midler fra kommunens udviklingspulje til at indrette et af skolens lokaler til et hyggeligt rum med sofaer og bordtennis.

Indvier nyt ungerum
Foto: Kalundborg Kommune

Det ny indviede ungerum på Gørlev Skole skal give mulighed for nye venskaber på tværs af årgange – men alle skal tage ansvar, og rummet er ikke et klasseværelse. Det slår elevrådet fast, og skolen støtter op, skriver Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

De ældste elever på Gørlev Skole i Kalundborg Kommune fik mandag morgen et nyt rum, der skal bruges til hygge og samvær. Elevrådet har nemlig indviet skolens nye ungerum, der skal fungere som samlingssted for skolens 6., 7., 8., og 9. årgange:

”Vi vil gerne lave et sted, hvor vi kan samles og være sammen indenfor”, forklarer Luna Jensen fra 9.a, der er en del af skolens elevråd, ”for vi har rigtig mange gode udeområder her på skolen, men vi mangler lidt nogle steder vi kan være indenfor, når vejret er dårligt”.

Derfor søgte skolens elevråd midler fra kommunens udviklingspulje til at indrette et af skolens lokaler til et hyggeligt rum med sofaer og bordtennis. I alt blev det til 40.000 kr. skolen og elevrådet kunne bruge på projektet:

”Vi vil gerne vise eleverne og elevrådet den tillid, at de selv kan lave sådan et rum. Og så giver det også en særlig fællesskabsfølelse, når man selv har været med i processen”, fortæller skoleleder Hedi Schønberg.

Forud for indvielsen har elevrådet arbejdet med indretning og indkøb af møbler til lokalet, så der bliver mulighed for at hygge og snakke:

”Vi håber, at ungerummet kan være med til, at alle kan få nye venner fra de andre klasser, for nogle gange er det lidt svært at blande sig med hinanden”, fortæller Marie Marcussen fra 9.a, der, som Luna Jensen, også sidder i skolens elevråd.

Ansvar, klare regler og ingen undervisning

For at være sikker på, at sofaerne, stolene og bordene i lokalet kan holde i mange år, har elevrådet selv formuleret en række ordensregler:

”Alle kan være her i ungerummet, men det er vigtigt, at folk ikke ødelægger noget her, for så bliver vi nødt til at lukke det. Derfor har vi lavet nogle ordensregler, alle skal følge”, fortæller Marie Marcussen.

Ungerummet viser i høj grad, at eleverne tager ansvar og lytter til hinanden. I elevrådet har alle klassernes elevrådsrepræsentanter nemlig drøftet og diskuteret både ønsker, muligheder og begrænsninger:

Hele processen viser virkelig, at eleverne arbejder seriøst med hinanden, og at de tager ansvar for hinanden. På den måde er de også med til at sikre, at de alle sammen tager mere ansvar for rummet, for de vil virkelig gerne have det”, fortæller Heidi Schønberg.

Det nye ungerum skal ikke bruges som undervisningslokale, men kun som et sted, hvor de unge kan være sig selv.

Selvom rummet kun lige er blevet indviet, håber elevrådsrepræsentanterne, at ungerummet er kommet for at blive – og at alle vil passe på det.

Del