Industriens overskudsvarme kan opvarme 44.000 husstande

Der er taget initiativ til et projekt, der skal sikre udnyttelse af overskudsvarme fra produktionen til opvarmning af ca. 44.000 husstande.

Industriens overskudsvarme kan opvarme 44.000 husstande Overskudsvarme fra industrien i Kalundborg kan varme 44.000 husstande op. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Ved at udnytte overskudsvarmen fra industriens fabrikker i Kalundborg kan op mod 44.000 husstande opvarmes. Der skal nu arbejdes videre med det ambitiøse projekt, Økonomiudvalget informeres på deres næste møde.

I dag forsvinder den overskudsvarme, virksomhederne i Kalundborg genererer gennem deres produktion, lige op i luften. Det har længe været en ambition ud fra klimamæssige perspektiver at udnytte denne varme bedre. En ambition, der kun er blevet mere relevant nu, hvor både Danmark og EU arbejder på at sikre uafhængighed af russisk gas. Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning, Novo Nordisk og de andre partnere i Kalundborg Symbiosen har derfor taget initiativ til et projekt, der skal sikre udnyttelse af overskudsvarme fra produktionen til opvarmning af ca. 44.000 husstande.

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget i Kalundborg Kommune på deres møde d. 18. maj, med henblik på at orientere om det igangværende forarbejde. Nærværende orientering forelægges både i Holbæk og Kalundborg Kommuner.

For at udnytte al den varme, som industrien i Kalundborg nu og på lang sigt kan genere, er det nødvendigt at koble til et større fjernvarmenet med forsyning til flere byer. Holbæk Kommune er inviteret med i samarbejdet, oplyser Kalundborg Symbiose.

Projektet vil blive det største sektorkoblingsprojekt i Danmark. Planen er at koble forskellige forsyninger med industriens behov for køling med de lokales behov for varme. En kobling på tværs af offentlige og private enheder. Løsningen er derudover robust og bæredygtig samt reducerer den samlede afhængighed af fossil energi til gavn for klimaet. Endelig har projektet den fordel, at det kan etableres i etaper samt udbygges modulært, når mulighederne opstår og/eller behovet stiger.

Projektets igangsættelse er afhængig af en godkendelse fra Energistyrelsen samt en godkendt VVM-screening. Førstnævnte tager normalt mellem 4-7 måneder, og der er allerede en god dialog med Energistyrelsen. Ansøgninger er blevet fremsendt i uge 14, og en hurtigere sagsbehandling og godkendelse vil være med til at understøtte en hurtigere igangsættelse af projektet, oplyser Kalundborg Symbiose i det materiale som Økonomiudvalget skal orienteres om.

Anlægget kan derudover kobles til Kalundborg Forsynings eksisterende udnyttelse af spildevand gennem en varmepumpe, til produktion af fjernvarme. 

Kobles denne varme med de øvrige virksomheders restvarme, vil der i Kalundborg være så stort et varmeoverskud, at varmen ud over at opvarme Kalundborg by, kan eksporteres videre til Holbæk Kommune og Holbæk by og danne grundlag for en udfasning af naturgassen.

Miljøeffekter

Udnyttelse af overskudsvarmen har betydelige miljømæssige effekter; i stedet for at bruge energi på at nedkøle procesvandet fra industrien kan den allerede akkumulerede energi udnyttes til fjernvarme. I dag forsvinder varmen op i luften, men i morgen kan man bruge den til at opvarme vores huse.

Del