Indkaldelse til borgermøde om udviklingsstrategi

Kalundborg Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at udviklingsstrategien ”Fremgang får flere med i fællesskabet” er vedtaget på et kommunalbestyrelsesmøde. Der indkaldes til borgermøde om visionen.

Indkaldelse til borgermøde om udviklingsstrategi
Kalundborg Kommune indkalder til borgermøde om ny udviklingsstrategi som skal underbygge den styrkeposition, kommunen står i. Foto: Jens Nielsen

Af Merete Jensen, merete@tv-kalundborg.dk

På årets første kommunalbestyrelsesmøde blev forslaget til Udviklingsstrategien for Kalundborg Kommune frem mod 2035 vedtaget, og kommunen indkalder derfor til et borgermøde den 7. marts, oplyser Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

Det er en udviklingsstrategi, der adresserer den vækst og udvikling – inden for flere sektorer, som Kalundborg Kommune oplever i disse år. Etablerede virksomheder investerer milliardbeløb, bygger nye fabrikker og skaber flere jobs. Helt nye virksomheder melder sig også på banen for at tage del i væksteventyret, og flere og flere uddannelser melder sig under fanerne.

Udviklingsstrategien for Kalundborg Kommune frem mod 2035, ”Fremgang får flere med i fællesskabet”, er en ambitiøs vision om hvordan Kalundborg Kommune skal kapitalisere på sine mange styrkepositioner.

Velstand og velfærd for alle borgere

- I Kalundborg Kommune kan vi glæde os over en erhvervsudvikling i højt gear og en position som en af Danmarks mest robuste vækstmotorer med Sjællands største koncentration af højt specialiserede industrivirksomheder. At det også er lykkedes Kalundborg at blive en uddannelseskommune gør ikke glæden mindre. Et tæt samarbejde og et strategisk partnerskab med offentlige og private aktører har på rekordtid muliggjort, at unge kan uddanne sig her og ikke behøver flytte væk, konstaterer borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm. Han fortsætter:

- Fremgangen skal være med til at sikre, at alle borgere skal med i det sociale fællesskab. Kommunalbestyrelsen vil udnytte den gunstige udvikling og de mange potentialer til at skabe velstand og velfærd for alle borgere - ikke bare i Kalundborg by, men i hele kommunen.

Børn, unge, bosætning og natur

Det er et højt profileret indsatsområde at fremme bosætning i byerne og på landet. Kalundborg Kommune vil arbejde for, at man som tilflytter oplever at blive godt modtaget, får arbejde, finder den rette bolig og får let adgang til sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter.

Et særligt vigtigt fokusområde er Kalundborg Kommunes børn og unge, hvor man vil arbejde for at skabe de bedste forudsætninger for deres udvikling.

Et nyt tema i udviklingsstrategien er ’Natur og Ressourcer’. Kommunalbestyrelsen ønsker med at skabe større opmærksomhed på kommunens naturværdier og at naturen har betydning for livskvaliteten.

- "Vi skal passe godt på naturen og gøre det lettere for borgerne at opleve den. Udviklingsstrategi er Kommunalbestyrelsens bud på, hvordan vi sammen kan udvikle Kalundborg kommune i en bæredygtig retning. Strategien udfolder vores vision om, at Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed", lyder det i pressemeddelelsen

- Jeg vil gerne opfordre til, at såvel borgere som virksomheder engagerer sig i udviklingsstrategien, både ved at læse strategien på kommunens hjemmeside og ved at møde op på borgermødet om strategien, siger Martin Damm.

Der afholdes borgermøde tirsdag den 7. marts kl. 20.00-21.30 i Kalundborg Hallerne, mødelokale 4, J. Hagemann-Petersens Alle, Kalundborg, hvor forslaget udviklingsstrategien vil blive præsenteret. Læs forslaget på https://www.kalundborg.dk/politik/planer-politikker-og-strategier/udviklingsstrategi

Høringsfrist

Bemærkninger eller ændringsforslag til udviklingsstrategien skal sendes skriftligt til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141b, 4400 Kalundborg eller pr. e-mail dto@kalundborg.dk. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 5. april 2023.

Del