Indfører fleksibel 4-dages arbejdsuge

Indfører fleksibel 4-dages arbejdsuge

Fra årsskiftet vil arbejdstiden på rådhuset og på jobcentret i Kalundborg Kommune blive endnu mere fleksibel. Kommunen indfører en fleksibel 4-dages arbejdsuge for ansatte i mange administrative stillinger, oplyser det i en pressemeddelelse.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at kampen om medarbejderne er intens i disse år. En ting, der står højt på ønskesedlen hos medarbejderne, er fleksibilitet. Vi har derfor, i samarbejde med medarbejdergrupperne, indgået en aftale som fremmer attraktivitet gennem øget fleksibilitet for de ansatte og dermed bygger ovenpå den eksisterende flekstidsaftale,” fortæller Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør i Kalundborg Kommune.

En af de nødder, der skulle knækkes, var at indføre muligheden for en 4-dages uge uden at presse fx børnefamilier.

”Derfor er jeg meget stolt over, at vi er landet på en model, der anerkender medarbejdernes meget forskellige ønsker til arbejdstid, og som anerkender, at den enkelte medarbejders ønsker kan variere gennem arbejdslivet og fra uge til uge. Kort fortalt betyder det, at den enkelte fx kan vælge at lægge alle sine timer i løbet af ugens første fire dage i den ene uge og holde fri om fredagen – og ugen efter sprede arbejdet ud over alle fem arbejdsdage,” understreger Jan Lysgaard Thomsen.

For borgerne betyder det, at rådhuset og kommunens hovedtelefonnummer vil være lukket for borgerbetjening om fredagen. Det betyder, at kommunens telefontid er udvidet fra mandag til torsdag, og at tilgængeligheden til kommunens fagcentre øget i ugens første fire dage. Desuden vil en række borgernære funktioner blive undtaget fra aftalen, så disse funktioner også er i drift om fredagen.

Bred enighed om den nye aftale

Det er ikke kun på ledelsessiden, at man ser frem til den nye fleksible arbejdstidsaftale.

Fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Kalundborg Kommune, Charlotte Due, siger:

”Det er glædeligt, at vi og HK Sjælland har landet en aftale, der gør vores arbejdsplads endnu mere attraktiv. Vi ser det som en forbedring af vores muligheder for at arbejde mere fleksibelt i hverdagen. Det har været vigtigt for os at få præciseret, at der her er tale om en fleksibel model, så ingen medarbejdere skal komme i en situation, hvor alle deres arbejdstimer skal lægges på fire dage, men at man både har muligheden for at holde fri om fredagen, men også kan fortsætte med fem dages arbejdsuge, alt efter hvad der passer bedst for den enkelte.”

I aftalen ligger der, at man evaluerer efter et år og ser på, om der er behov for at justere aftalen.

”Derudover er det vigtigt at vi også ser på fleksibel arbejdstid for andre områder. Det er et arbejde, der pågår lige nu, og blandt andet omfatter de store velfærdsområder,” siger Jan Lysgaard Thomsen.

Områder:

Ordningen skal omfatte flest mulige ansatte i den administrative organisation.

Medarbejdere i følgende afdelinger/fagcentre er dækket af ordningen:

 • Organisationsstaben (Rådhuset)
 • Økonomistaben (Rådhuset)
 • Fagcenter Børn og Familie (Rådhuset)
 • Voksenspecialenheden (Rådhuset)
 • Plan, Byg og Miljø (Rådhuset)
 • Vej, Ejendom og Affald (Rådhuset)
 • Kultur og Fritid, inkl. Borgerservice (Rådhuset og Kaalund Kloster)
 • Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse (Rådhuset)
 • Jobcenteret
 • Sundhed og Myndighed (Rådhuset)
 • Bæredygtig Udvikling (Rådhuset)

I følgende afdelinger vil disse teams være undtaget fra aftalen, da der her forefindes faste uopsættelige opgaver, som skal løses om fredagen, og som involverer borgere og øvrige samarbejdspartnere.

Sundhed og Myndighed:

 • Visitatorer i Team Visitation
 • Hjælpemiddelsagsbehandlere i Team Hjælpemidler
 • Uddannelseskonsulenter i Team Sundhed og Udvikling
 • Digi-Rehab trænerne

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:

 • PPR
 • UU-vejlederne
 • Sundhedstjenesten
 • Team Dagtilbud
 • Team skole

Jobcenteret:

 • Mentorfunktionen på den 3-årige HF

Børn og Familie:

 • Børn og Unge afdelingen

Del