I tvivl om du skal vælge en af uddannelserne i Kalundborg?

I tvivl om du skal vælge en af uddannelserne i Kalundborg?

Af Jens Nielsen

Professionshøjskolen Absalon inviterer både til besøgsdag og til Åbent Hus onsdag d. 18. maj på Campus Kalundborg. Her er der mulighed for at blive meget klogere på uddannelsesmulighederne i Kalundborg.

I tvivl om du skal vælge en af vores Kalundborg-uddannelser til sommer?

Så kunne det måske være en god ide at besøge Campus Kalundborg nu på onsdag d. 18. maj.

Der er to muligheder for at besøge det nye campus. Dels på besøgsdagen hvor der er mulighed for at booke et tidspunkt for besøget mellem kl. 13.00 og 15.00 og dels Åbent Hus-arrangementet fra kl 16.30 - 17.45.

Denne besøgsdag giver dig muligheden for at booke et tidsrum på en af de tre uddannelser i Kalundborg, og du er velkommen til at vælge flere uddannelser (blot på forskellige tidspunkter), hvis du vil høre om flere denne dag. 
I Kalundborg kan du læse til diplomingeniør i maskinteknologidiplomingeniør i bioteknologi og bioanalytiker

Besøgsdagen er målrettet dig, der gerne vil tage en fuldtidsuddannelse over 3½ år inkl. 5 måneder i praktik, og du vil kunne møde undervisere og studerende, samt tale med folk fra Absalons optagelsesteam om adgangskrav, suppleringsmuligheder mv.

På besøgsdagen vil man få et indblik i den enkelte uddannelse, tale med undervisere og møde studerende, og så vil du ikke mindst kunne opleve det helt nye campus og undervisningsfaciliteter, laboratorier, prototypelab etc. 

Du kan booke dig ind på 3 forskellige tidsrum for hver uddannelse, så det passer bedst ind i netop din dag: Kl. 13.00-13.50, Kl. 14.00-14.50 eller Kl. 15.00-15.50.

Imellem de enkelte tidsrum vil der være mulighed for at se et lille frisk kemishow fra uddannelsen i bioteknologi ;-)

Åbent Hus

Campus Kalundborg inviterer til Åbent Hus onsdag den 18. maj kl. 16.30 - 17.45 hvor man kan blive klogere på både Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi og Akademiuddannelsen i automation og drift.

Åbent Hus er for dig, der gerne vil videreuddanne dig inden for dit fag og få opdateret din viden fx ved siden af dit nuværende arbejde. Undervisningen på akademi- og diplomuddannelserne er derfor også tilrettelagt med 1-2 undervisningsdage pr. uge.

Mød undervisere og studerende, og se det nye campus i Kalundborg.

På dagen vil der være en præsentation af uddannelserne, og du kan bl.a. blive klogere på: Optagelseskrav, Uddannelsens indhold og kurser, Tidsplaner og overordnede skema, Forventede arbejdsindsats.

Derudover vil du møde undervisere og studerende der kan svare på dine spørgsmål.

Del