I Kalundborg er antallet af fattige børn faldet

I 20 kommuner er antallet af fattige børn steget, men i Kalundborg Kommune er antallet af fattige børn dog faldet, viser de sidste tal fra 2021.

I Kalundborg er antallet af fattige børn faldet
I Kalundborg Kommune er antallet af fattige børn faldet.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Antallet af børn, der vokser op i familier under fattigdomsgrænsen, faldt fra 2020 til 2021, men i 20 kommuner er antallet af fattige børn steget, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Dermed er der fortsat store kommunale forskelle i omfanget af børnefattigdom. I Kalundborg Kommune er antallet af fattige børn faldet.

Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er lavet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Opgørelsen bygger på Danmark Statistiks mål for relativ fattigdom, som er udviklet som opfølgning på FN’s verdensmål om at reducere fattigdom. I alt oplevede 20 kommuner svarende til 1 ud 5 en stigning i antallet af fattige børn, mens det landsdækkende tal gik ned, herunder også i Kalundborg Kommune. I Kalundborg hedder tallet i 2021 580 børn eller 6,7 pct. Børn. Det er 30 børn færre end året før.

”Overordnet er der sket et fald i børnefattigdommen fire år i træk, hvilket er rigtig positivt… Vi ser en tendens til stigende børnefattigdom i dele af landet. Det er bekymrende,” siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Børnefattigdom i Vestsjælland

På landsplan er antallet af børn i familier under fattigdomsgrænsen faldet med 2.700 fra 2020 til 2021. Samlet er der nu 53.800 børn, der vokser op i relativ fattigdom, hvilket svarer til 4,7 procent af alle børn under 18 år. Den nuværende andel af fattige børn er højest på Syd- og Vestsjælland, på den københavnske vestegn, i Sydjylland, dele af Fyn samt enkelte øvrige kommuner.

”Der er stadig kommuner i Danmark, hvor en stor andel af børnene lever under fattigdomsgrænsen. Trods Danmarks størrelse er der stadig store forskelle på, hvor man vokser op, og hvilke muligheder man har som barn,” siger Lars Andersen.

Antallet af relativt fattige børn har nu været faldende fire år i træk, men niveauet er fortsat højere end i 2016.

Fattigdomsgrænsen defineres som:

Man defineres som fattig, hvis ens familie i løbet af ét år har en indkomst, som er under halvdelen af medianindkomsten, og samtidig ikke har en formue i starten af året på mere end halvdelen af medianindkomsten.

Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtigt 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten, og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst. Det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for de stordriftsfordele, der er ved at være flere i en husstand.

Del