I dag genåbner lægevagtskonsultationen i Kalundborg

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Fra den 1. september, bliver fem lægevagtskonsultationer, herunder Kalundborg, igen fast bemandet, når Region Sjælland overtager driften.

Borgerne i hele region Sjælland kan fra i dag atter blive tilset af en vagtlæge tæt på deres bopæl, hvis de bliver akut syge om aftenen, i weekenden eller på helligdage, når deres egen læge holder fri. Region Sjælland har overtaget bemandingen af fem lægevagtskonsultationer, herunder Kalundborg.

Borgerne skal ringe til det samme nummer til Lægevagten (70 15 07 00) uanset, hvor de befinder sig i regionen. Men fremover vil de spare en lang transporttid, hvis de skal tilses af en læge uden for normal arbejdstid.

”I dag er en skelsættende dag, hvor vi som region – efter aftale med Praktiserende Lægers Organisation - overtager ansvaret for de fem decentrale konsultationer. Det er afgørende, at der er trygge forhold og let adgang til læge for borgerne i hele regionen,” siger regionrådsformand Heino Knudsen.

Modernisering af Lægevagten

Dagens genåbning er første skridt i moderniseringen af lægevagtsordningen i Region Sjælland. De kommende års udvikling af Lægevagten vil ske i tæt dialog med både lægerne og borgerne.

Frem til oktober 2022 er det fortsat Praktiserende Lægers Organisation, der står for bemandingen af de øvrige lægevagtskonsultationer på sygehusene i Holbæk, Køge, Slagelse, Nykøbing Falster, Næstved og Roskilde og for patientbesøg. Herefter overtager Region Sjælland ansvaret for hele lægevagten.

Åbningstider, Kalundborg:

Man skal dog huske, at ringe, inden man møder op hos lægevagten.

  • Mandag-fredag 17.30-19.30 
  • Lørdag, søndag og helligdag 9.30-11.30 

Del