Hvorfor skal område Syd køres i sænk?

Hvorfor skal område Syd køres i sænk?

Læserbrev: Hvorfor skal område Syd køres i sænk?

Kære politikere

Da vores ældste søn startede i dagpleje i Ubby for snart fem år siden, var jeg dybt imponeret. Vores søns behov og tryghed blev i den grad sat først. Dette ikke kun af vores dagplejemor, men også af det personale som sad og fordelte børnene ved sygdom eller ferier. Vi blev tildelt en fast reserve dagplejer, således at vores søn kendte vedkommende, han skulle hen til. Skulle det mod forventning ske, at de begge holdt ferie i den samme uge, jamen så besøgte vores dagplejemor da afløseren med vores søn, så han kunne se, hvor han skulle være, og hun kunne lære ham at kende. Én gang, i løbet af de ca. fire år vi har været tilknyttet dagplejen med vores sønner, har vi oplevet at være blevet sendt til en dagplejer, som hverken vi eller han kendte. Men det var i Jerslev ca. 5 minutter fra vores hjem, og det blev beklaget fra kontorets side, men der var ikke andre muligheder.

Da vores ældste søn startede i børnehave var det en lige så stor fornøjelse, som da han startede i dagpleje. Børnehaven (Mariehønen i Jerslev) er ikke ret stor, hvilket betyder, at alle de voksne hurtigt lærte vores søn at kende. Det var igen meget trygt - både for vores søn og os som forældre. Vi vidste godt, at personalet havde travlt, men vi følte på ingen måde, at det gik ud over børnene, for de var prioritet nummer et. Sådan fortsatte det heldigvis i hele vores ældste søns tid i børnehaven. I al den tid gik jeg og pralede med, hvor fantastisk det fungerede både med dagplejen og børnehaven. Jeg priste mig lykkelig for, at de situationer, som mine veninder i København befandt sig i, så langt fra var tilfældet her. De var bundulykkelige, når de igen havde en haft en aflevering til en ny og ukendt voksen eller når endnu en medarbejder sagde op, og de endnu engang gik rundt med ondt i maven over, hvad der nu ville ske.

Kære politikere, jeg praler ikke længere.

Den tilstand, som dagplejen og børnehaverne i område Syd er i på nuværende tidspunkt, er meget langt fra noget, man kan prale af. Det er ikke længere et område, jeg kan anbefale folk at søge pasning i. Faktisk er vi kommet dertil, hvor dem med ondt i maven ikke længere kun er dem i København, men forældre i område Syd. Jeg ville ønske, at jeg var den eneste, men dette er ikke tilfældet. Vi oplever heldigvis stadigvæk et passioneret personale, som har fokus på vores børn og deres trivsel. Men travlheden og sårbarheden ift. sygdom er blevet meget mere udtalt. Det burde ellers ikke være tilfældet. Mariehønen er blevet opnormeret med en fuldtidsstilling, men med den nye områdeleder kom også en markant stigning i dokumentation. Mariehønen har siden sommerferien sidste år oplevet fire opsigelser (to ledere - den ene holdt ikke engang prøvetiden ud), barselsvikariater som slås op med færre timer end personen der gik på barsel havde, sammenlægninger af institutioner i ferier, som går på tværs af hele området, en dybt frustreret forældrebestyrelse, hvoraf flere enten overvejer eller allerede har meldt sig ud. Fravær hos personalet grundet sygdom, men ingen vikarer - ikke fordi der ikke er nogen, men fordi der ikke må bruges vikartimer. Krav om at dagplejerne forbliver i deres hjem indtil deres lukketid, uanfægtet af, om alle børn er afhentet, en 24 siders lang manual til dagplejerne om, hvad de må og ikke må i deres eget hjem, dagplejebørn som sendes i gæstepleje i Høng eller Gørlev hos ikke-kendte dagplejere, opsigelser fra 3 dagplejere i Ubby/Jerslev området siden starten af 2020, som ikke er blevet erstattet af nye dagplejere.

I Høng har 57 forældre klaget over forholdene i en af institutionerne, og har forsøgt at råbe jer op, og der har været masse opsigelser i flere institutioner. Faktum er, at et ellers velfungerende område efterhånden er ved at være kørt fuldstændig i sænk. Og med det følger uundgåeligt, at personalet finder nye og bedre arbejdsvilkår. Og de behøver ikke engang at forlade kommunen, de kan blot søge i et af de to andre områder, som efter sigende fungerer rigtig fint.

Kære politikere, har vi som en kommune i fuld vækst råd til, at ét ud af tre børneområder i den grad bliver nedbrudt? Har vi råd til personaleflugt? Har vi råd til at evt. tilflyttere fravælger Område Syd, fordi der sidder en ledelse, som helt har misforstået ledelse anno 2022, som i stedet for at styrke området prioriterer unødigt bureaukrati og mere dokumentation, hvilket betyder mindre tid på gulvet sammen med vores børn, og ingen gæstepleje i vores nærområde. Har vi råd til, at der er så markant forskel på ledelsesstilen på børneområdet i Kalundborg kommune? Jeg tror det ikke. Jeg er fuldstændig ærlig, når jeg siger, at jeg er glad for, at mine dage med dagplejebørn er forbi, og at min yngste søn kun har et år tilbage i børnehaven. Jeg krydser fingre for, at det fantastiske personale, som er i Mariehønen, fortsætter, men jeg forstår dem godt, hvis ikke de orker det.

Kære politikere, hvor meget mere skal der til før der bliver handlet? Hvor mange chancer har en ledelse ret til? Det er nu der skal reageres - hellere i dag end i morgen. Vi er mange som sidder med ondt i maven og er bekymret for vores børn og deres trivsel samt for personalet og vores lokalområde.

Line Rodenkam Melchiorsen.

Del