Hvorfor Bevæg Dig For Livet kommune

Kommunen vil sætte forskellige initiativer i gang for derved at ramme så bredt, som muligt.

Hvorfor Bevæg Dig For Livet kommune Kalundborg Kommune besluttede sidste år, at kommunen skulle være en Bevæg Dig For Livet kommune, for at få så mange borgere som muligt, til at bevæge sig mere. Borgmester Martin Damm (V) skrev under på visionsaftalen i forbindelse med den store BEVÆG festival i september sidste år. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune besluttede sidste år, at kommunen skulle være en Bevæg Dig For Livet kommune, for at få så mange borgere som muligt, til at bevæge sig mere. I den forbindelse vil kommunen sætte forskellige initiativer i gang for derved at ramme så bredt, som muligt.

Målet er at mobilisere hele Danmark til mere fysisk aktivitet. Bevæg Dig For Livet har via sit samarbejde med kommunerne en direkte vej til borgernes hverdag i stort set alle livssituationer. Derfor er kommunesamarbejdet helt afgørende i Bevæg dig for livet. Kalundborg Kommune kunne se idéen, og underskrev derfor i 2021 visionsaftalen med Bevæg Dig For Livet.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejdes der for at motivere flest muligt til fysisk aktivitet gennem en række indsatser målrettet målgrupper og arenaer, som i dag er præget af inaktivitet. En visionskommuneaftale sætter en hel ny dagsorden for, hvordan der kommunalt arbejdes med idræt og bevægelse på tværs af hele kommunen i et tæt samarbejde med foreningslivet.

”Der er jo tale om et kommunalt tværsamarbejde. Der er tale om mange forskellige ting over en bred kam, visionsaftalen er meget bred, og den tilgodeser alle borgere i kommunen. Vi inddrager selvfølgelig også skolerne, ungdomsuddannelserne, andre kommunale tilbud, foreninger osv. Men vi vil også gerne støtte den selvorganiseret idræt og hele den outdoor tendens, der er så populær i øjeblikket. Endelig lægger vi også ud til borgerne at være kreative og byde ind med, hvad de har lyst til,” fortæller Belinda Buch Andersen, projektleder for Bevæg Dig For Livet i Kalundborg Kommune.

Det være sig fx promovering af landmarks, istidsruten, opstart af gå-fællesskaber med forskellige temaer, fx saml skrald eller patientgrupper, foreningslivet og meget mere.

Kalundborg Kommunes visionsaftales overordnede mål

  • 4000 flere voksne borgere bliver fysisk aktive, så andelen af fysisk aktive voksne i kommunen stiger fra 64% til 73%.
  • Minimum 1.500 voksne borgere bliver en del af foreningslivets fællesskaber, så andelen af medlemmer i idrætsforeningerne i aldersgruppen stiger fra 27% til 31%.
  • 1.000 flere børn og unge bliver en del af foreningslivets fællesskaber, så andelen af medlemmer i idrætsforeningerne i aldersgruppen stiger fra 69% til 89%.

Målgrupperne

De målgrupper og tværgående indsatsområder, der vægtes i visionsaftalen, er udvalgt på baggrund af data, der stammer fra CFR, Den Nationale- og Regionale Sundhedsprofil, Ungeprofilundersøgelsen samt inddragelsesworkshops. Målgrupperne inkluderer voksne og børnefamilier, 0-18 årige, 19-24 årige samt seniorer 60+, dvs. der er tænkt på alle borgere.

Fakta:

Kalundborg kommunes indbyggertal ligger omkring 48.400. Cirka en tredjedel af befolkningen bor i Kalundborg by med forstæder, cirka en tredjedel i større og mindre byer med over 200 indbyggere og den sidste tredjedel i mindre landsbyer, i fritliggende huse i det åbne land eller småøerne Sejerø og Nekselø. Foreningsdeltagelsen i Kalundborg Kommune ligger under landsgennemsnittet i alle aldersgrupper undtagen aldersgruppen 19-24 år.

WHO anbefaler minimum 150 minutters fysisk aktivitet ugentlig for vokse. Ifølge Sundhedsprofilundersøgelsen (2017), som baseres på date fra 16 år og op, opfyldte 35,7% af kommunens borgere over 16 år ikke WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet.

Del