Hvordan understøtter vi kommunens erhvervsliv bedst?

Hvordan understøtter vi kommunens erhvervsliv bedst?

Læserbrev: Hvordan understøtter vi kommunens erhvervsliv bedst?

Der er to ting, der skal være på plads. Det ene er en hurtig og smidig sagsbehandlingstid og det andet er, at der er den rigtige og kvalificerede arbejdskraft til rådighed. Sagsbehandlingstiden må og skal ned, men ingen kan være uenige i dette, og kommunens folk knokler for det med 6 nye ansatte.

At skaffe den nødvendige arbejdskraft er sværere. Allerede nu mangler flere virksomheder hænder og det bliver kun værre med udvidelserne i industrien. Jeg vil komme med nogen forslag, som jeg vil arbejde for. Kalundborg Kommune bør være en mere attraktiv bosætningskommune for dansk såvel som udenlandsk arbejdskraft.  Det kræver at vi tør lave bedre normeringer i vores dagtilbud. Det kræver at vi får løftet vores folkeskoler med flere og mere uddannet personale. Det kræver at vi får lavet en international linje på en ny eller eksisterende skole. Det kræver at vi tør kulturen i kommunen, og at kulturen får et kvalitetsløft med f.eks. et færdigt og flot kulturhus på havnen. Det kræver at vores bycentre løftes, så de bliver mere spændende med bedre rammer for liv.

En prioritering af børnene har også den fordel, at vores kommune på sigt skaber en mere kvalificeret ungdomsårgang. På den korte bane er jeg sikker på, at en international skole vil få flere af de internationale studerende fra Absalon til at blive i Kalundborg samt at udenlandsk arbejdskraft fra det øvrige EU, ser Kalundborg Kommune som et sted, hvor de kan føle sig velkomne.

Jeppe Sørensen, Det Radikale Venstre

Del