Hvordan styrker vi kulturen i Kalundborg?

Hvad er kultur, og hvordan styrker vi kulturen i Kalundborg? Det spørgsmål danner afsæt for torsdagens arrangement på SKØL.

Hvordan styrker vi kulturen i Kalundborg?
Kalundborg Rock'er er et af de store kulturarrangementer i Kalundborg Kommune. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Vi har i en række år haft et blomstrende erhvervsliv, og det ser i den grad ud til at fortsætte. Kalundborg er også inden for de seneste år blevet en uddannelsesby med både nye ungdomsuddannelser og flere videregående uddannelser. Væksten af uddannelser ser ligeledes ud til at fortsætte de kommende år.

I kombination hertil har der været skruet op for bosætnings- og fastholdelsesindsatserne, for Kalundborg har brug for at tiltrække nye borgere og fastholde alle de, der allerede bor her. Det kan blandt andet ske gennem kultur. Men hvad er kultur, og hvordan styrker vi kulturen i Kalundborg? Det spørgsmål danner afsæt for torsdagens arrangement på SKØL arrangeret af Venstrebestyrelsen på Røsnæs.

SKØL har ikke noget med arrangementet at gøre. De ligger blot, som lokal kulturudbyder, lokale til. Arrangementet er heller ikke et klassisk politisk arrangement. Mere et frit debatforum for alle. Vi har sat os for at lave en række anderledes arrangementer i det kommende år, og starter allerede her i slutningen af 2022 med dette arrangement. Arrangementerne vil dels have karakter af åbent debatforum med et fælles fokus på den positive udvikling, dels være faglige oplæg. Fælles for dem alle er fællesskabet og passionen for den lokale udvikling,” fortæller bestyrelsesmedlem Malene Grandjean, og fortsætter:

Vi taler ofte om kultur i forbindelse med kulturelle begivenheder og kulturoplevelser i forbindelse med kunst, litteratur, teater, foredrag eller musik. Men kultur betegner også den måde, vi lever på. Den måde hvorpå vi omgås hinanden samt vores syn på omverdenen. Derfor er fællesskabet også med til at udvikle den lokale kultur, og udvikle den lokale fælles adfærd og livsanskuelse. Kultur er således en del af vores hverdagsadfærd.”

Malene Grandjean fortæller, at man vil opdage, at udbuddet at kulturaktiviteter er varieret og stort, hvis man går ind på den kommunale kalender for kulturbegivenheder KultuNaut.

”På sociale medier og en række andre steder kan man desuden læse om de mange forskellige events rundt i hele kommunen. Alligevel møder man ofte en kritik af manglende kultur i Kalundborg. Det har Venstrebestyrelsen fra Røsnæs sat sig for at undersøge nærmere. Hvilken type kultur savner lokalbefolkningen – Hvilke former for kultur vil de gerne styrke, og hvordan kan de måske selv tage aktiv del i udviklingen af kulturen i Kalundborg. ”Vi håber at se rigtig mange på SKØL i morgen torsdag kl. 19-20, for vi finder denne debat yderst vigtig, og det er en problematik, som vi er nødt til at arbejde med i fællesskab,” siger hun.

Del