Hvordan skal vi prioritere de 270 mio. vi har til anlæg?

Hvordan skal vi prioritere de 270 mio. vi har til anlæg?

Læserbrev: Hvordan skal vi prioritere de 270 mio. vi har til anlæg?

Over de næste 4 år, så forventes det, at Kalundborg Kommune kan bruge 270 mio på anlæg som ikke allerede er besluttet og som ikke går ud over velfærden med de varme hænder.

I det Radikale Venstre har vi nogen ønsker til hvordan disse penge skal bruges.

Vi ønsker at indhente vedligeholdelse efterslæbet og klimaforbedre vores skoler og daginstitutioner. Det vil sparrer energi på sigt og dermed frigive midler til drift og flere hænder. Hvis vi kan gøre bygningerne mere spændende, så tror vi det kan gøre det nemmere at fastholde og rekruttere personale.

Vi ønsker også at prioritere det samlende kultur projekt på Kalundborg Havn med fokus på det kommende kulturhus. Det skal ske så hurtigt som muligt og gerne være mere ambitiøst end det er tænkt nu.

Vi ønsker at investere i cykelstier på tværs af vores kommune, så hele kommunen kan komme til at hænge godt sammen med sikre cykelstier til alle skoler. Det vil være til gavn for folkesundheden og klimaet.

Vi ønsker at investere i vores bycentre over hele kommunen, så vi på den måde kan understøtte rammerne for de handlende samt få byerne til at fremstå pænere. F.eks. renovering af Bredgade, hvor parkerings arealerne virkeligt trænger. Hvis vi kan løfte bycentrene tror vi det kan øge handlen og styrke bosætningen.

Vi ønsker at investere i vores natur så kommunens borgere får mere bynær natur med mere biodiversitet. F.eks. Ønsker vi at omdanne Munkesøen og Ellingelund i Kalundborg centrum til et enormt bynært grønt område mere mere natur og vand samt bedre muligheder for at mennesker kan bruge området med løbe og cykelstier, bålplads, lavvandet skøjte-sø m.m.

Jeppe Sørensen og Hans Munk, Det Radikale Venstre

Del