Hvordan laver vi god skole sammen?

Læserbrev: Hvordan laver vi god skole sammen?

Det har DLF, KL og Skolelederforeningen et bud på: ”Det gør ved vi at opbygge et tæt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer: Det centrale niveau, det kommunale niveau og på skoleniveau” – også kaldet samarbejdssporet.

Kalundborg Lærerkreds har via vores medlemmer og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter et indgående kendskab til, hvordan lærerne hver dag inden for de givne rammer laver god undervisning, som er afgørende for, at eleverne tilegner sig en lang række kundskaber og færdigheder i en ramme af stærkt fællesskab med høj trivsel. Vi vil dog gerne komme med en række bud på, hvor vi kan mødes om at lave en endnu bedre skole sammen til gavn for eleverne i Kalundborg Kommune:

  • Efteruddannelse af flere lærere indenfor det specialpædagogiske område, så de sammen med almenlærerne bruger deres specialpædagogiske viden i klasser til gavn for inklusionen. Den såkaldte ”co-teaching”.
  • Der skal fokus på, at vejlederne ude på skolerne rent faktisk har tid at vejlede deres kolleger og eleverne ude i klasserne.
  • Fokus på og tid til klasselærerrollen. Stærke relationer til eleverne og deres forældre er altafgørende for elevernes trivsel.
  • Kortere skoledage, som skaffes ved tolærerordning i klassen i udvalgte timer til faglige løft.
  • Tolærerordning i indskolingen i dansk og matematik. Et solidt fagligt fundament i disse fag har stor betydning for elevernes øvrige skolegang.
  • Skolernes fysiske rammer skal have et eftersyn og en opgradering. Tidssvarende rammer både inde og ude. I særdeleshed trænger en række faglokaler til en opgradering.
  • Tid til lejrskoler for alle kommunens elever. Hvem husker ikke lejrskolerne fra deres egen skoletid?
  • En styrkelse af muligheden for transport, så eleverne kan komme uden for skolens matrikel – og også uden for kommunegrænsen – på virksomhedsbesøg, udveksling, kulturelle oplevelser mv.
  • Fokus på rekruttering og fastholdelse af uddannede lærere. Frihed til lærerne til at planlægge egen arbejdstid og respekt for, at god undervisning kræver god forberedelse, - det har stor betydning for elevernes udbytte af undervisningen.

 Ambitiøst? Ja, vores elever i Kalundborg Kommune fortjener det bedste!

Lone Varming

Kredsformand i Kalundborg Lærerkreds

Del